Villkorligt frigiven

 


Mirco T från Bulgarien dömdes i Stockholms Tingsrätt den 15 juni 1988 för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år.

Det var inte första gången som T dömdes för brott i Sverige, men det var första gången som han dömdes efter att ha fått PUT. Sitt permanenta uppehållstillstånd fick han i december 1986.

T:s kriminalregister fram till dess såg ut så här:

Dom 1971-07-23: Stöld, häleri. (skyddstillsyn)

Dom 1973-02-23: Grov stöld, grovt rån. (fängelse 5 år och 10 månader)

Detta fängelsestraff behövde T aldrig avtjäna fullt ut. Han frigavs villkorligt när drygt 2 år och 9 månader av strafftiden återstod.

Dom 1977-04-13: Grovt narkoktikabrott. (fängelse 5 år och 6 månader)

Inte heller detta fängelsestraff behövde T avtjäna fullt ut. Han frigavs också här villkorligt när drygt 2 år och 9 månader av strafftiden återstod.

Dom 1983-08-09: Urkundsförfalskning, grov varusmuggling och grovt narkotikabrott. (fängelse 3 år)

Ovanpå detta fängelsestraff hade han kvar strafftid från tidigare förtida frigivning. Totalt hade han nu mer än 5 år att avtjäna.

Denna nya fängelsevistelse påbörjades den 12/8 1983, men den 16/12 -86 blev han återigen villkorligt frigiven.

En vecka tidigare hade han fått PUT i Sverige. Alltså medan han fortfarande satt i fängelse!

 


Mirco T:s kriminalregister därefter har sett ut så här:

Dom 1989-02-21: Grovt narkotikabrott. (fängelse 3 år)

Detta fängelsestraff behövde T aldrig avtjäna fullt ut. Han frigavs villkorligt när ett år av strafftiden återstod.

Dom 1995-08-24: Olovlig körning. (villkorlig dom)

Dom 1996-06-19: Grovt narkotikabrott. (fängelse 5 år)

Villkorligt frigiven i augusti 1999...

 


Varför blir även vaneförbrytare, rutinmässigt, villkorligt frigivna? Bör det inte finnas en rimlig prognos om bättring för sådan frigivning?

Och varför blev inte Mirco T dömd till utvisning, med förbud att återvända, redan 1971?

Varför skedde det inte 1973? 1977? 1983?

Hur kunde han, med ett sådant brottsregister, beviljas PUT?