Juni -99

Arbetet Nyheterna, den 5/6:

"UNGDOMSRÅNEN SLÅR ALLA REKORD

Polisens rångrupp: 'Gängen bedriver någon sorts egen fördelningspolitik'.

Överfalen och rånen har tagit en väldig fart under våren och början av sommaren. De första dagarna av den här månaden drog flera grupper unga rånare runt i Malmö och hemsökte skolor och attackerade folk på gatan.

- Det är all time high varje månad nu när det gäller statistiken över rån, säger Roland Strömblad på polisens speciella rångrupp i Malmö.... hittills har 274 rån inträffat mot 186 för samma tid i fjor..."

"- Rånarna blir bara flera och fler. Förr hade man någorlunda koll över de här gärningsmännen men nu kommer det nya hela tiden. Vi har en hög uppklarningsprocent på 50 procent. Men 40 procent av rånarna är under 15 år och vi måste släppa dem direkt, berättar Roland Strömblad."

"Antalet rån kan i själva verket vara flera än än statistiken visar.

- En förtvivlad mamma ringde till mig och berättade att sonen var utsatt för ett gäng som rånat honom flera gånger. Pågen som var mycket rädd berättade att gänget tog hans pengar varje gång han hade några. Han vågade inte anmäla för då skulle han få stryk i skolan."


Metro, den 5/6:

"REGLER FÖR FÅNGARS RÄTT TILL PASS SKA SES ÖVER

Tony Olsson, som misstänks för polismord, hade laglig rätt att använda sitt pass vid rymningen till Costa Rica. Nu ser justitiedepartementet över reglerna.

Enligt kriminalvårdsstyrelsen har fångarna rätt att hämta ut sina pass vid permission. Inget hindrar dem heller från att be någon kamrat att förvara passen i stället för att fångvården gör det.

- Fångar har samma civilrättslig rätt att inneha pass som andra medborgare. Ingen har rätt att fråga vad fången gjort av passet mär han kommer tillbaka efter en permission...."


Avisen, den 5/6 -99:

"UTBILDNING FÖR MÅNGFALD

"Nyligen skulle statens myndigheter berätta vad de gjort för att öka den etniska mångfalden. När 199 av 234 myndigheter svarat visade det sig att åtta av tio varken vidtagit aktiva åtgärder eller planerar att vidtaga några för att öka etnisk och kulturell mångfald bland sin personal."

"I veckan presenterar därför integrationsminister Ulrika Messing ett paket med utbildningar, seminarier och mångfaldsplaner. Integrationsperspektivet ska genomsyra arbetet på varje departement. Detta sätt att jobba med en fråga kallas mainstreaming..."

"Kravet på svenskt medborgarskap för många statliga tjänster och uppdrag ska ses över. Och sätten att komma till rätta med olaga diskriminering mer effektiva. Till exempel kan det bli tal om att dra in tillståndet för en restaurang som diskriminerar gäster med invandrarbakgrund.

Bakgrunden till att regeringskansliet agerar är den nya lag om etnisk diskriminering som trädde i kraft den 1 maj."

"I en rapport till regeringen med råd om hur lagen kan tillämpas, skriver diskrimineringsombudsmannen, DO:

- 'Välj för anställningen den av två likvärdiga kandidater som ökar den etniska mångfalden på arbetsplatsen. Att göra så är inte positiv särbehandling'."


Sydsvenskan, den 7/6:

"ANTALET ALLVARLIGT HOTADE FÅNGAR VÄXER

Allt fler fångar riskerar att bokstavligen slås ihjäl av sina medfångar. Gruppen allvarligt hotade fångar har vuxit stadigt de senaste åren, enligt Kriminalvårdsstyrelsen."

"Sedan mars 1993 har sex eller sju män mördats i svenska fängelser."

"Det finns flera skäl till att gruppen allvarligt hotade fångar växer, enligt Christer Isaksson på Kriminalvårdsstyrelsen.

- Ett inflöde av utländska fängelseseder och en hög andel utländska medborgare i fängelserna.

- Kamp om kontrollen över den kriminella handeln och kontrollen över narkotikamarknaden på anstalterna.

- Inspiration från utländska fängelsegäng eller motorcykelgäng."


Sydsvenskan, den 14/6:

"KOSOVOFLYKTINGAR SÖKTE ASYL

Flyktingarna från Kosovo fortsätter att komma, trots avtal och trots Natos närvaro i landet. I går kom en familj på två vuxna och två barn till Malmö. Familjen hade falska slovenska pass och antas komma från Kosovo.

- De reser inte med sina egna pass eftersom de då måste söka asyl i det första land de kommer till, till exempel Tyskland. Har man bestämt sig för att åka till Sverige måste man ha falska pass, säger vakthavande på utlänningssektionen."


Sydsvenskan, den 14/6:

"FOLKTANDVÅRDEN STÄMS AV DO

Kallhäll Folktandvård norr om Stockholm vägrade att anställa en muslimsk kvinna som tandläkare för att hon bar huvudduk. Nu stäms Stockholms läns landsting av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

DO anser att Folktandvården brutit mot lagen om etnisk diskriminering och kräver ett skadestånd på 200.000 kronor."


Dagens Nyheter, den 17/6:

"HUSTRUMÖRDARE SNART FRI

Domstolsbeslut i sommar. Läkare stöder mannen som anser sig frisk knappt två år efter domen.

Den 44-årige man som sköt ihjäl sin före detta hustru i hennes butik i Mora förra vintern ser nu ut att vara på väg mot friheten. I förra veckan överklagade han länsrättens senaste beslut om fortsatt rättspsykiatrisk vård. Läkaren som vårdar mannen anser att han är fullt frisk och bör skrivas ut."

"- Friska individer ska inte vara här på sjukhuset säger överläkare ..."

"Till hösten kan mannen vara fri... Hade han fått livstidsstraff, som han först blev dömd till, skulle han med all säkerhet sitta i fängelse tio år till."

44-åringen, som är kosovoalban, hade besöksförbud hos sin ex-hustru när han den 2 januari förra året tog sig in i hennes butik och gömde sig i källaren med en pistol. När kvinnan kom till jobbet på morgonen misshandlade han henne en halvtimme och sköt henne senare i bröstet."


Sydsvenskan, den 17/6:

"AMNESTYRAPPORT KRITISERAR SVENSKA FLYKTINGPOLITIKEN

Sverige har fällts av FN:s kommitté mot tortyr, för brott mot internationell rätt.

Vid sju tillfällen har asylsökande avvisats till länder där de riskerar att torteras.

- Detta är ett rekord bland de fyrtio medlemsländer som godkänt kommittén, säger svenska Amnestys ordförande Jesús Alcálà."


Sydsvenskan, den 18/6:

"STICKPROVSKONTROLLERNA SKA DISKUTERAS

Antalet resenärer som känner sig kränkta av den svenska passpolisens stickprovskontroller ökar.

Allt fler säger att de stoppas av passpolisen enbart på grund av sin hud- eller hårfärg - och att detta i sig utgör olaga diskriminering. Det menar Cafer Uzunel, handläggare hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

- Enligt mitt sätt att se det är det ett klart fall av laga diskriminering om en person stoppas vid gränsen enbart på grund av sitt utseende, säger han."


Sydsvenskan, den 19/6:

"MISSTÄNKT NAZIST FÅR INTE BLI LÄRARE

En lärarstudent på Högskolan Dalarna anklagas för att ha nazistiska sympatier. Studenten får därför inte ut sin examen, skriver Falu Kuriren."

En ansvarig uttalar sig:

"- Om någon inte klart kan ta avstånd från antidemokratiska åsikter och åsikter som avslöjar att man inte riktigt tror på alla människors lika värde, tycker inte vi att man är lämplig som lärare..."


Avisen, den 26/6:

"FLYKTINGBARN SKA FÅ LAGLIG VÅRD

Barnläkare ger gömda flyktingbarn vård, trots att det bryter mot lagen. Nu föreslår en utredning att barnen ska få laglig vård."

"Med anledning av rapporter om gömda flyktingbarns dåliga psykiska hälsa har Invandrarverket och Socialstyrelsen i en utredning nu bland annat slagit fast att landstingen bör ha vårdansvar för dessa barn. Fram till dagsläget har vårdansvaret endast gällt akut sjukvård. Detta trots att det stridit mot FN:s barnkonvention."

"Vid årsskiftet 1988-1999 var 300 barn efterlysta av polisen i Sverige men det kan finnas många fler."


Svenska Dagbladet, den 30/6:

"SÄNKT KRAV PÅ LÄRARES SVENSKA

Kravet att lärare ska kunna 'behärska svenska' ska tas bort ur skollagen, föreslår regeringen och den kommitté som sett över lärarutbildningen.

Blivande lärare ska inte stoppas från utbildningen om de inte behärskar svenska. Regeringen och lärarutbildningskommittén anser att kravet på lärarna är altför högt ställt, och anser att det räcker om de har 'tillräckliga kunskaper i det svenska språket med hänsyn till tjänsten'. Skollagen kan ha ändrats redan till den 1 januari nästa år. Det sänkta kravet i svenska ska underlätta för utländska lärare eller invandrare att utbilda sig och arbeta i svenska skolor."

"- Man måste inte vara svenskfödd för att komma in på lärarutbildningen. Invandrarna, och de som är andra och tredje generationens invandrare, behövs i alla typer av verksamheter, inte minst i skolan, säger Jan Björkman, s-riksdagsman och ordförande i lärarutbildningskommittén."

"Lärarutbildningskommittén vill att skolan ska spegla samhället där var tionde medborgare är invandrare, och därför vill man få in fler lärare med invandrarbakgrund på alla nivåer genom att dra ned språkkravet."