Tvångsvård i frihet

Ur SvD, den 10/2 -00:

"BROTTSLINGAR DÖMDA TILL TVÅNGSVÅRD GÅR FRIA

Våldsverkare som dömts till psykiatrisk tvångsvård hamnar aldrig på sjukhus. Därtill har polisens register över de dömda allvarliga brister."

"Docent Agneta Nilsson, utredare åt Socialstyrelsen och rättspsykiatriker, berättar att hon upptäckt ett flertal personer som dömts till rättspsykiatrisk vård men aldrig kom att skrivas in på något sjukhus."

"- Brottsligen hade gått helt fri från straff från det förra brottet och uttryckte under samtal med Agneta Nilsson att han gärna ville ha ett likadant 'straff' igen."

Av artikeln framgår också att rapporteringen brister, så att registret ofta saknar uppgifter om personer, dömda för mord: vilket sjukhus de tagits in på, när de fått premissioner, mm.

"Även för brottsoffer är de stora luckorna i belastningsregistret oroande. En förföljd kvinna kan i somliga fall inte ens få veta var hennes plågoande tagits in för vård. Eller om han skrivits ut."