PUT ändå

 


Margit H från Ungern dömdes i Malmö tingsrätt den 13 november 1998 för
1. grov stöld
2. rån
3. narkotikabrott

Gärningsbeskrivning:

Grov stöld
Margit H har den 26/10 -98 genom intrång i makarna Charles och Barbro W:s bostad i Malmö i vilken dessa vid tillfället befunnit sig och med tillägnelseuppsåt tagit en väska innehållande bl.a nycklar och en plånbok med 200 kronor i kontanter. Brottet är grovt med hänsyn till att Margit H olovligen inträngt i bostaden och till målsägandenas höga ålder, 90 respektive 81 år.

Rån
Margit H har den 26/10 -98 i Malte M:s bostad i Malmö genom våld mot denne olovligen med tillägnelseuppsåt tagit M:s plånbok, som han burit på sig, innehållande bl.a ett minutenkort och minst 400 kr i kontanter. Våldet har bestått i att Margit H med handen tilldelat M, som är 80 år och sjuklig, ett slag mot halsen så denne fallit omkull.

Narkotikabrott
Margit H har den 26/10 -98 i Malmö brukat heroin.

Påföljden bev fängelse i 1 år och 8 månader. EJ UTVISAD

 


Margit H:s tidigare brottsregister:

Dom 1979-10-18:
Stöld, snatteri, grov stöld och försök till grov stöld. (fängelse 8 månader)

Dom 1987-01-29: Stöld, försök till stöld, snatteri, häleri och narkotikabrott. (fängelse 8 månader)

Dom 1987-09-17: Stöld. (fängelse 2 månader)

Dom 1991-01-28: Misshandel och stöld.

Dom 1992-01-30: Narkotikabrott.

Dom 1992-09-07:
Stöld och försök till stöld.

Dom 1992-12-07: Stöld och försök till stöld.

Dom 1992-12-29: Stöld och snatteri.

Dom 1993-09-30: Stöld.

Dom 1997-04-29: Stöld och snatteri.

Dom 1998-03-03: Narkotikabrott.Varför blev inte Margit H dömd till utvisning 1998?

Med ett sådant brottsregister kan det ju bara vara en tidsfråga, innan hon begår nya brott, med nya offer! Vilka kommer att nästa gång råka illa ut, och få betala för det svenska samhällets "humanitat" gentemot H?

Varför blev hon inte dömd till utvisning långt tidigare?

När fick hon PUT och vad var då känt om H:s vandel?

Det visar sig att Margit H kom till Sverige 1977, då hon fick uppehålls- och arbetstillstånd. Detsamma gällde 1978 och 1979. Hösten -79 dömdes hon första gången, och fick då en utvisningsdom.

Inte desto mindre var hon alltså tillbaka 1987, och blev samma år dömd till fängelse två gångar.

Den 14 oktober 1988 beviljades Margot H ändå PUT - permanent uppehållstillstånd - i Sverige! Trots att hon redan var dömd tre gånger, till sammanlagt 18 månaders fängelse!