Inhumana fängelser

Sverige påstås bedriva en human politik på sina anstalter, men hur är det egentligen med den saken?

Frågan kan ställas, med anledning av en artikel i Dagens Nyheter den 11/12 -02:

"Hot och våld mot anställda på fängelserna ökar. Det uppger två tredjedelar av landets fängelser. Samtidigt vittnar kriminalvården om att personalen blivit ovilligare att rapportera hot- och våldshändelser."

DN-artikeln baserar sig på färsk rapport från kriminalvården, enligt vilken antalet anmälda incidenter under första halvåret 2001 var 137 , men fackförbundet Seko, som organiserar anställda inom kriminalvårdens anställda, anser att det finns ett stort mörkertal, eftersom personalen inte har något att tjäna på att anmäla "vardagsvåldet" - ingenting händer med de fångar som ligger bakom.

En säkerhetsansvarig på kriminalvårdsmyndigheten i Norrköping säger att hoten ändrat karaktär:

"Hoten är mer avancerade och intrikata. För några år sedan skedde flera överfall mot anställda i deras hem. Dessutom har det blivit vanligare att passfoton har beställts, att fångar tagit reda på hemadresser, bilnummer och privata detaljer. Syftet är att få de anställda att känna sig otrygga, säger Christer Isaksson.

- Sverige skiljer här ut sig internationellt. Utomlands är det ovanligare att fångar har vänner utanför fängelsemurarna som utför hot eller våld mot kriminalvårdare i deras civila liv.

Kriminalvårdare väljer nu i större utsträckning att "titta bort", för att slippa obehag. DN-artikeln:

"Faktorer som lett till den hårdare pressen på anstalterna är att intagna i större utsträckning varit psykiskt störda samt att fler fångar ingår i kriminella gäng."