Angränsande BGF-avdelningar:

 

 

Floran av belöningar åt politiskt rättänkande blir allt yvigare.

Vi tänker då inte på den vanliga form av belöning som kan ligga i att få göra fin karriär med bra lön osv, utan på de speciella priser som instiftas särskilt för gjorda insatser i kampen mot "rasism och främlingsfientlighet".

Till denna kategori får räknas även priser av mer allmän godhetskaraktär, priser som används för belöningar åt samma krets av kämpar.

Här vill vi göra en inventering av de priser som förekommer och vilka som varit prismottagare. Så långt vi har uppgifter redovisas även prissummorna.

 

 

 

 

Priser och belöningar