Angränsande BGF-avdelningar:

 

Tidskriften Expo utger sig för att bekämpa en "extrem-höger". Det verkliga syftet är dock - som framgår av detta material - ett annat. Det är att tysta invandringskritik.

Expo startades 1995, av en dokumenterad återfallsförbrytare: Tobias Hübinette.

Redaktörer därefter har varit Andreas Rosenlund och Stieg Larsson.

Nuvarande redaktör (år 2007) är Daniel Pohl. Han är - så långt BGF känner till - inte dömd för något allvarligt brott.

 

 
David Goldman från "Hatewatch": "- Vårt mål är... att ringa in och marginalisera extremister, hålla dem borta från det legitima politiska samtalet."

 

Expo