Sekos idépris

Sekos idèpris 2001 har tilldelats rappgruppen Latin Kings och FAI, Fackligt aktiva invandrare. Blommor och penningcheck delades ut av statsrådet Ulrika Messing, och Sekos förbundsordförande Sven Olof Arbestål. Priset delas ut till minne av förre förbundsordförande Gunnar Erlandsson och går till personer som "aktivt bidragit till att utveckla idèdebatten ur ett fackligt-politiskt perspektiv" .

Källa: LO-tidningen den 14/9 -01.