Immigrant-Institutet

Också Immigrant-Institutet utdelar utmärkelser. 1996 utsåg man Åsele kommun till "Årets flyktingkommun".

Ur telegram i SvD den 14/4 -96:

"Invånarna i Åsele kommun har visat vad solidaritet med flyktingar och invandrare betyder, skriver riksförbundet. Under flera år har de stött familjerna Sincari i sin kamp för att få stanna i Sverige. Särskilt positivt har skolbarnens engagemang varit."

Här är det uppenbarligen inte fråga om ett pris med en prissumma, utan snarare en form hedersomnämnande.

Men Immigrant-Institutet utdelar även "förtjänstpris". Mottagarna har där varit:

direktör Harry Schein, 1984
arkitekten
Ralph Erskine, 1985
pastor
Nils Sjöström, 1986
professor
Georg Klein, 1987
fil dr
Ingrid Segerstedt Wiberg, 1988
friherrinnan
Madeleine Ramel, 1989
professor
Jerzy Einhorn, 1990
bankdirektören
Rudolf Jalakas, 1991
karateinstruktören
Shingo Ohgami, 1992
fotografen och författaren
Lütfi Özkök, 1994
företagaren
Salvatore Grimaldi, 1996
programledaren
Alexandra Pascalidou, 1998

Årets mottagare, 2000, blir Göran Rosenberg. *

Miguel Benito från Immigrant-institutet meddelar oss att "priset består av ett plakett föreställande två invandrare med en resväska. Pristagarna erhåller inga pengar, utan i stället bekostar själva sina resor till Borås för att få hämta priset. Priset är ett hederspris som ges till dem vi tror har gjort en hedersvärd insats för invandrare eller för det svenska samhället".

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prismotivering:

"Göran Rosenberg tilldelas Immigrantinstitutets förtjänstpris för en intellektuell och hederlig journalistik som alltid bygger på en genomtänkt humanistisk människosyn. Genom att dissikera de grumliga och ojämlika tankegångar som ligger bakom nationella ideologier och uttrycka sina åsikter i lättbegripliga och pregnanta formuleringar har han bidragit till att göra Sverige till ett bättre land att leva i för hela dess befolkning.

Göran Rosenberg är en klarsynt världsförbättrare. Hans granskning av samhället har alltid sin grund i en humanistisk människosyn och sker fördomsfritt och med stor kunskap om omvärlden. Den bygger på en djup insikt om demokratins innebörd och behovet av att försvara den. Hans gärning är ett i bästa mening intellektuellt arbete för att göra samhället bättre för oss alla.

Rosenberg är en insiktsfull kritiker av det inskränkta, slutna och doktrinära i alla dess former: nationellt, religiöst, könsmässigt och politiskt. Det är inte en kritik för kritikens skull utan ett sökande efter svar på grundläggande samhälleliga och existentiella frågor. Hans intellektuella integritet har inneburit att han inte följer flocken. Utan skygglappar och med nya infallsvinklar förmår han analysera samhällsutvecklingen.

Göran Rosenberg har bidragit till att göra Sverige till ett öppnare samhälle. Han har insett hur Sverige och dess befolkning ser ut i verkligheten. Utifrån det och sin humanistiska grundsyn har han kunnat visa att invandringen till och befolkningsomvandlingen av Sverige ger förutsättningar för en positiv utveckling och modernisering av samhället. Samtidigt har han tydliggjort hur fördomsfulla, grumliga och i sämsta mening inskränkt provinsiella motkrafterna mot mångfald är."