Utmärkelser ger uppmärksamhet

I boken "Strategier mot rasism och främlingsfientlighet", skriven av Christer Nordmark och utgiven av Invandrarverket 1995, finns ett avsnitt med rubrik som ovan.

Ur texten:

"Utmärkelser och priser kan i rätt sammanhang spela en viktig roll, inte minst som ett sätt för utdelaren att markera vad som är viktigt eller värt att uppmärksamma, och som en vägvisare för andra och en stimulans för mottagaren.

En av de personer som under senare år fått mottaga flera utmärkelser är Stig Wallin från Härnösand, mannen som axlade sin mördade dotters antirasistiska arbete och såg till att Fem-i-tolv-rörelsen blev rikskänd.

Sålunda har han fått medalj av Hans Majestät Konungen för 'värdefulla insatser till stöd och hjälp för flyktingar i Sverige', liksom Ronny Landinpriset för insatser mot rasismen i Sverige.

Stig Wallin utsågs 1993 till Årets vänligaste svensk, vilket förutom äran också innebar en prissumma på 10.000 kronor. Utdelningen ägde rum på Vänliga veckans första dag och sändes i TV.

I februari 1994 belönades han med Utrikespressens förenings pris för sitt antirasistiska arbete.

Stig Wallin och hans organisation har även tilldelats hemstaden Härnösands kulturpris."

 


"Även Hagge Geigert har tilldelats pris för sina insatser mot rasism. Den socialdemokratiska partikongressen 1993 gav honom 20.000 kronor för hans engagemang och kamp mot rasism. Utmärkelsen hängde han upp på väggen men pengarna omvandlades till 'Lilla fredspriset', att utdelas till lärare och elever i Göteborg. Ytterligare 40.000 kronor skänktes senare av en hemlig donator vilket möjliggjorde en fortsatt utdelning av 'Lilla fredspriset'.

 


Allmänna Barnhuset är en stiftelse som stöder forskning om barns sociala anpassning. Sedan några år tillbaka delar man även ut ett pris till någon som i sin tur ska välja ett lämpligt ändamål för pengarna. 1993 gick priset till Thomas Hammarberg, bl.a. före detta generalsekreterare i Rädda Barnen, som valde att skänka pengarna till tre elevråd som arbetat för att motverka rasism, nämligen på Kryddgårdsskolan i Malmö, Kiörningsskolan i Härnösand och Bredbyskolan i Rinkeby, Stockholm.

 


DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, har också använt tävlingspris som ett medel i kampen mot rasism. Elever i årskurs nio och på gymnasiet erbjöds att deltaga i en uppsatstävling på temat främlingsfientlighet och rasism. ...Förstapristagarna vann bl.a. varsin resa till FN i New York och till klassens kassa gick vardera 5.000 kronor. Mellan 400 och 500 skolor deltog i 1993 års tävling.

 


Bland många lokala utmärkelser kan nämnas Helsingborgs stads stipendium mot rasism som utdelades första gången 1994. Priset gick till Edgar Gumabon, aktiv inom bland annat Svensk-Filipinska vänskapsföreningen, LO och Svenska kyrken, som i många år engagerat sig i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

 


Raden av utmärkelser för insatser mot rasism blir ständigt allt längre. En av de senaste mottagarna är Hans Alfredsson som av Folkbildningsförbundet i oktober 1994 fick ta emot stora förtjänsttecknet Silveräpplet för insatser mot främlingsfientlighet och för värnande av demokratin."