Blågula FRÅGOR, nr 4/97:


Demokrati-pris

till Sven-Olle Olsson i Sjöbo!

Blågula Frågors demokrati-pris 1997 - i form av en blågul ordförandeklubba - utdelades den 7 augusti i Sjöbo till Sven-Olle Olsson. Det skedde med följande motivering:

 


Genom initiativ från Sven-Olle Olsson 1987 har befolkningen i Sjöbo kommun beretts tillfälle att genom en folkomröstning uttala sin mening i flyktingpolitiken. Redan detta visar på en respekt för människor - folkviljan har tillmätts betydelse.

En klar majoritet av de röstande uttalade sig mot den flyktingmottagning som då var aktuell. Rent praktiskt har omröstningen därigenom fått betydelse också för den politik som sedan förts beträffande flyktingmottagning i Sjöbo.

Hade folkomröstningar om flyktingmottagningen hållts i även andra kommuner, då skulle resultatet i de flesta fall blivit som i Sjöbo. Dvs en majoritet skulle ha givit den moralistiska eliten bakläxa.

MED FACIT I HAND kan konstateras, att om Sverige sedan slutet av 80-talet tillämpat en klokare flyktingpolitik skulle vårt land nu befinna sig i ett bättre läge än vad som är fallet:

Arbetslöshet skulle vi ha haft ändå - men den skulle inte ha varit lika hög.

Brottslighet skulle vi ha haft ändå - men skulle inte ha varit lika omfattande.

Ekonomiska problem skulle vi ha haft ändå - men de skulle inte ha varit lika stora.

Massinvandringen har varit illa även för de invandrare som bott länge i Sverige och varit med om att bygga upp vårt land. Med en restriktivare linje skulle vi nu ha haft mindre av både främlingsfientlighet och svenskfientlighet.

Sven-Olle Olsson har också gjort sig förtjänt av Blågula Frågors demokrati-klubba genom det civilkurage som han manifesterat. Beslutet om folkomröstning innebar en utmaning mot etablissemanget och Sven-Olle drabbades av ett mediadrev av dittills oöverträffad intensitet. Sven-Olle lyckades trots detta behålla sitt lugn och föra en alltigenom saklig argumentering.

Vad Sverige idag behöver är fler politiker av Sven-Olle Olssons sort.

Sjöbo, den 7 augusti 1997

Anders Sundholm,

ordförande i Föreningen Blågula Frågor

 


 

 Se vidare:

Tal till pristagaren

Tal till de uteslutna

Intervju med Sven-Olle Olsson