Frihetspennan

Sedan 1996 finns ett pris som heter "Torgny Segerstedts Frihetspenna".

Förste mottagare av detta pris var den nu aktuelle Jesus Alcálà.

Efter 1996 har pristagarna varit:

1997: Astrid Lindgren

1998: Arne Ruth

1999: Anna Christensen

2000: Åke Pettersson och Anders Brunkert (för arbete med radioprogrammet Vår Grundade Mening)

2001: Mehmed Uzun

2002: Cordelia Edvardsson

2003: Eva Moberg

2004: Göran Rosenberg

2005: Cecilia Uddén

2006: Bo Strömstedt

År 2007 gavs "Frihetspennan" till tidskriften Expo.

Frihetspennan formulerar sitt beslut så här:

"Stiftelsen Expo får Frihetspennan 2007 för sitt arbete för demokrati och yttrandefrihet genom sin kamp mot alla rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället.

Stiftelsen Expo har sedan den grundades 1995, trots upprepade allvarliga hot, fortsatt att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextremiska och rasistiska grupper.

Stiftelsens grundare Stieg Larsson och medarbetare har förutom tidskriften Expo också publicerat en rad böcker om hedersmord, svensk nazism och främlingsfientliga partier.

Vikten av sådana insatser för att hindra och stoppa dessa antidemokratiska tendenser kan inte nog högt värderas."

 

Denna motivering väcker ju två frågor:

1. Vem startade Expo?

Som "Frihetspennan" själv skriver, startades Expo. Redaktör då var Tobias Hübinette. Han efterträddes av Andreas Rosenlund. Först därefter dök den gamle leninisten Stieg Larsson upp.

Eller var han verkligen med redan från första början? Det skulle ju betyda att han s.a.s. arbetade skuldra vid skuldra med den mångkriminelle Hübinette!

2. Arbetade Larsson för yttrandefrihet?

I en bemärkelse gjorde Stieg Larsson naturligtvis detta - han arbetade för yttrandefrihet åt sig själv och dem som tyckte som han.

Men ska man verkligen kunna sägas arbeta för yttrandefrihet måste detta innefatta att man försvarar även yttrandefriheten för dem som tycker annorlunda än en själv!

Där har ju Larsson i handling visat var han stod. Han skrev brev till Öppna Kanalen i Stockholm och satte stopp för BGF:s/MSG:s möjligheter att sända TV-program.

Hyser Frihetspennan samma antidemokratiska värderingar som de Expo givit uttryck för? Då borde man väl byta namn!

I annat fall måste lärdomen av det här inträffade vara att "Frihetspennan" fortsättningsvis bättre tar reda på vad de personer, som man tänkt sig att belöna, faktiskt representerar ur demokratisk synpunkt!


 Se vidare:

Expos fobier

Pengar från himlen

Poohlarna

EXPO