Flexiblare statsbidrag?

Från Östergötland kom i november följande nyhet:

"Mångfaldsnätverk belönas med nationellt pris

Det östgötska nätverket har på ett framsynt sätt arbetat för att öka mångfalden i länet. Så motiverar "Rådet för mångfald i arbetslivet" utmärkelsen. Nätverket Mångfald Östergötland bildades för tre år sedan. Tanken är att bidra till en utveckling av arbetet med mångfald och integration inom den offentliga sektorn, bland annat genom att deltagarna kan utbyta erfarenheter med varandra och sprida information om bra projektidéer.

Nätverket består av kommuner och myndigheter och har idag 30 medlemmar. De flesta medlemmarna driver ett aktivt mångfaldsarbete inom sina respektive organisationer. Varje organisation som deltar erbjuds två platser i nätverket, en personalansvarig och en som arbetar med integrationsfrågor utifrån ett övergripande strategiskt perspektiv."

Det framgår inte hur mycket pengar detta nationella pris handlade om, men här öppnar sig ändå ett nytt perspektiv. Sedan länge förekommer ju statsbidrag till kommunerna. Dessa följer dock vissa fastställda regler, vilket gör staten aningen låst i sitt agerande. Den här formen av bidrag ger möjlighet till större flexibilitet.

I förlängningen kan, om en tyngdpunktsförskjutning sker från de bundna bidragen till dessa flexibla, en bättre styrning ske: politiskt korrekta kommuner kan belönas, andra kan bestraffas.

(Något av det senare finns dock redan. När Sjöbo nyligen rättade in sig i ledet och tog emot ett antal "flyktingar" så skedde det efter en längre tids segdragenhet med vägbyggen.)