Angränsande BGF-avdelningar

 

Massmedia har kallats "den tredje statsmakten". I dagens samhälle är det kanske riktigare att kalla media för "den första statsmakten".

Massmedia sägs ha till uppgift att bevaka och granska makthavarna inom politiken.

Frågan blir då: vem eller vilka ska bevaka och granska journalisterna, redaktörerna och ägarna av massmedia?

 

 

 

 

 

"There is no such thing as public opinion, only published opinion" (det finns ingen allmän opinion, bara publicerad opinion)

Winston Churchill (ur Salt nr 5)

 

David Goldman från "Hatewatch": "- Vårt mål är... att ringa in och marginalisera extremister, hålla dem borta från det legitima politiska samtalet."

 

 

 

Massmedia