Humanpris

Sveriges, vid sidan av Anita Dorazio, främsta asylsökandens intressen är förmodligen Merit Wager. Även icke skyddsbehövande ska få stanna i Sverige, av "humanitära" skäl.

När fondförvaltaren Banco år 2002 skulle utdela sitt "humanpris" föll således valet på Wager. På dess webbsida kan vi ta del av följande information:

"FONDFÖRVALTARE PRISBELÖNAR KAMP FÖR HUMAN FLYKTINGPOLITIK

Merit Wager tilldelas idag Bancos Humanpris för sitt långvariga arbete som ombud för asylsökande och som opinionsbildare i flyktingfrågor. Prissumman på 150.000 kronor delas ut av Bancos ordförande Kajsa Lindståhl vid en intern ceremoni.

Ur prismotiveringen: 'Det kommer till vårt land människor som har flytt undan krig, tortyr, diskriminering och förföljelse i sina hemländer. Dessa människor bär med sig svåra minnen och förhoppningar om ett bättre liv Merit Wager har för många av dessa människor varit det sista hoppet. När alla andra har givit upp har hon kämpat vidare med outtröttligt och smittande engagemang. Envist och med okonventionella metoder har hon gång på gång bevisat att humanism kan vinna över stelbenthet och byråkrati.'"

- - -

"Genom att visa människorna bakom statistiken har Merit Wager påverkat ledande politiker och medverkat till en svängning mot en mer human flyktingpolitik.

- Merit Wager har med stor handlingskraft drivit dessa viktiga frågor, säger Kajsa Lindståhl. Genom att vädja till det sunda förnuftet och det ytterst mänskliga inom var och en av oss har hon sammanfört människor från vitt skilda läger och åstadkommit storverk.

I Humanrådet som utser pristagaren sitter förutom Kajsa Lindståhl även direktör Björn Wolrath (ordförande), förvaltningschef Agneta Dreber och professor Lars Olof Kallings..."

 


Merit Wager har dessutom fått ett hedersutnämnande som "Medborgarnas Flyktingombudsman - MFO".

Även detta inträffade efter historien med Shakeris självmord.

 


 


 Se vidare:

Låg måluppfyllelse

Självmord som vapen