John Hrons insamlingsstiftelse

Ur Aftonbladet den 13/8 -00:

"Chefredaktörer får pris

Chefredaktörerna för Sveriges fyra största tidningar får dela på 40 000 kronor för den gemensamma kartläggningen av svenska nazister.

Pengarna kommer från John Hrons insamlingsstiftelse och delas ut på torsdag, på femårsdagen av mordet vid Ingertorpsjön vid Kode.

De fyra chefredaktörerna är Aftonbladets Anders Gerdin, Expressens Staffan Thorsell, Dagens Nyheters Joachim Berner och Svenska Dagbladets förre chefredaktör Mats Svegfors."

Joachim Berner har förklarat att han skänker sina 10.000 kronor vidare till Kurdo Baksi.

Också Mats Svegfors vidarebefordrar sina pengar.

 


Till Hron-stipendiaterna år 2000 hörde även Ingrid Segerstedt-Wiberg.

 


 

 Särskilt påpekande:

Jämför Landin

 


 

 

PRESSMEDDELANDE, den 14/11 -00:

"Ideellt arbete förtjänar uppmärksamhet - Stipendieutdelning på Västerås Slott idag!

Vid ett seminarium i dag på Västerås Slott, överlämnar landshövding Mats Svegfors 10.000 kronor till polisinspektör Sten Axelsson, som ett stöd till hans verksamhet för att motverkarasism bland ungdomar.

Dessa pengar erhöll Mats Svegfors själv tidigare i år från John Hron-stiftelsen, för sitt personliga engagemang i frågorna kring rasism.

Pengarna förs nu vidare till ett ändamål i linje med stiftelsens syfte ­ "till en person eller organisation som i John Hrons anda visat civilkurage, mod och därmed motverkar ungdomsvåldet i Sverige".