Serafimer-medalj

Så har vi Serafimermedaljen (ej att förväxla med Serafimerorden!), utdelad av Kungen alltsedan 1974.

Mottagare av Serafimermedaljen år 2000 blev den tidigare redaktören för Svenska Dagbladet, Mats Svegfors, efter att han blivit landshövding.