Stockholms Läns Landsting

SLL:s pris har gått till:

1997: Hedi Fried, Magda Eggens, Ferenc Göndör, Emerich Roth och Sioma Zubicky.

1998: den ideella föreningen 'Livstycket' i Tensta

1999: projektet 'Abrahams barn' i Rinkeby."

Ur annons i DN i juni 2000:

"PRIS FÖR INSATSER MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET 2000

Stockholms län landsting arbetar sedan många år på olika sätt mot våld, främlingsfientlighet och rasism och instiftade 1997 ett årligt pris för insatser mot främlingsfientlighet.

Vilka får priset?

En person, institution eller organisation som verkar inom Stockholms län.

Vad krävs?

Priset ges för insatser mot främlingsfientlighet, som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället.

Insatser som bidrar till att motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar prioriteras."

Av Metro den 9/11 -00 framgick att priset tilldelades Kent Lindahl från organisationen Exit och Fatima Azzazi från Lugna gatan. Prissumman som de fick dela på uppgick till 50.000 kronor.

Några uppgifter om vart priset gick åren 2001 och 2002 har vi inte fått fram, men inför 2003 annonserar Stockholms läns landsting i Metro, den 2/10 -03:

"...VAD KRÄVS?

Priset ges för insatser mot främlingsfientlighet, som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället.

Insatser som bidrar till att motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar prioriteras."

Ligger inte här en självmotsägelse? Om man verkligen vill främja samexistens kan det inte vara rimligt att lägga allt ansvar för misshälligheter på ena parten? I synnerhet som - i det konkreta falet - uttrycken för svenskfientlighet är både många och våldsamma.