Sokratespriset

Studieförbundet Vuxenskolan utdelar årligen det s.k. Sokratespriset. Priset som instiftades 1967 skall gå till personer som "utfört en grundläggande, bestående insats på folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund."

Priset består av en glasskulptur från Skrufs glasbruk samt 50.000 kronor.

År 2003:s pristagare är syskonen Kurdo Baksi och Nalin Pekgul. Juryns motivering löd:

" Studieförbundet Vuxenskolan ger Kurdo Baksi och Nalin Pekgul sin främsta utmärkelse - Sokratespriset - för deras insatser att som engagerade medmänniskor bidra till ett breddat och fördjupat kunnande om situationen för invandrare i Sverige och Europa.

Utifrån sina egna erfarenheter med rötter som kurder, har deras arbete lyft fram förhållandena för olika grupper oavsett etniska bakgrund och riktat sitt engagemang både till människor med invandrarbakgrund och till allmänheten i Sverige. Tillsammans har Kurdo Baksi och Nalin Pekgul på var sitt sätt bidragit till en folkupplysning och bildning som präglats av överbryggande ömsesidighet och strävan efter djupare förståelse.

Kurdo Baksi och Nalin Pekgul har som syskon verkat inom olika områden och med olika metoder.

Kurdo Baksi har under snart två decennier varit verksam som förläggare, tidningsutgivare och samhällsdebattör, Han har med stöd av det skrivna och talade ordet medverkat till att ge röst åt många olika företrädare med invandrarbakgrund. Kurdo Baksi har engagerat sig i frågor med såväl djupt mänskliga och etiska dimensioner som samhällspolitiskt perspektiv.

Nalin Pekgul har med en stark närvaro i enskilda människors och familjers vardag gett röst åt den komplexa verklighet som människor med invandrarbakgrund lever och verkar i. Nalin Pekgul har genom sitt egna självständiga engagemang på olika sätt blivit en förebild för andra. Nalin Pekguls politiska engagemang är i sig ett bevis på förankring och uppskattning."

 


 

 Se vidare:

Industrifackets kulturpris

John Hrons insamlingsstiftelse

Olof-Palme-priset