Ronny Landin

Mottagare av Ronny-Landin-priset har varit:

1999: Stieg Larsson (Expo)

1998: Ingrid Segerstedt-Wiberg

1997: Sincaris vänner i Åsele

1996: Per-Erik Nilsson

1993: Stig Wallin ("Fem-i-tolv-rörelsen")

1992: Bengt Westerberg

1991: Jan Merje och Anders Radix (för deltagande i debatt om moskébygge)

1990: Bengt Hallermalm, kyrkoherde (för asylsökandes tillflykt i kyrkan)

1989: Unni Brandeby (Folkfest mot rasism)

Viss information om detta pris framgår av ett telegram från november 1999:

"Årets Ronny Landin-pris går till Stieg Larsson, Stockholm. Han är journalist, författare och föreläsare och har valts för att han 'genom ihärdigt arbete och med obruten energi i tal och skrift avslöjat och bekämpat de krafter som har rasism och främlingsfientlighet som utgångspunkt för sin aktivitet'.

Stieg Larssons verksamhet överensstämmer med FN-deklarationen om alla människors lika rätt, konstaterar Ronny Landins minnesfond."

"Utmärkelsen ges till minne av 21-årige Ronny Landin som midsommarafton 1986 dödades när han försvarade invandrarungdomar mot rasister."

Denna bild av omständigheterna kring Ronny Landins död är dock starkt friserad. I själva verket handlade det snarare om ett fylleslagsmål.