Orättvisor
Folkförakt
Svenskfientlighet

Orättvisor

Alla barns lika värde?

Attitydproblem

Brottsligt och lagligt

Bäva månde patienten...

Clinell och Frankrike

"De kände sig kränkta"

Den svenska rasismen

Diskriminerande lagstiftning

Diskriminerande domar?

Drottning Silvia

Egen kultur

Endast visst våld....

En svensk berättelse

Fler exempel

Fria utlandsresor?

Får svenskar ha en tro?

Förskoleplatser

Fördel invandrare

Förskoleplatser

Generaliseringar om män

Gräddfil för invandrare

Gul halvmåne?

I badhuset

Knivmordet i Klippan

Kvoter bland jurister

Lag mot diskriminering

Laglikhet

"Man bet hund..."

Med rätt att tycka

Mest och bäst

Missriktat stöd

Mod att kritisera?

Nej till donation

Nobelpristagare

Nyanlända "svenskar"

Nytt TV-program?

Också människor?

Olika behandling

Olovliga och lovliga brottsobjekt

Ordmagi

Prioriterad brottsbekämpning

Propaganda-TV

Resor betalda (1)

Resor betalda (2)

Resor för vissa

Rätten till ett eget land

Skallar

Skattefrälse?

Skilda måttstockar

Svennedjävlar

Systemfel?

Säpos statistik

Tjänstepension

Tumskruvar dras åt

Två länder?

Två Sverige

Uteliggare

"Vid lika kompetens..."

Villa betald

Välfärd för vissa

Återvändarbidrag

Är svenskar människor?

 

Folkförakt

Svenskfientlighet

Nyrasism