Återvändarbidrag

Ur SvD den 24/3 -01 en notis på en spalt, sex centimeter hög:

"Flykting får behålla återvändarbidrag.

En asylsökande som fått pengar för att återvända till Kosovo får behålla pengarna, trots att han efter en resa till Kosovo ångrade sig och stannade kvar i Sverige.

Migrationsverket ville hålla inne mannens dagersättning i 82 dagar efter att han kommit tillbaka till Sverige, vilket skulle innebära att mannen 'betalade tillbaka' återvändarbidraget.

Domen kan bli prejudicerande..."

Antag att en ensamstående svensk mor skulle få ut för mycket i bostadsbidrag. Skulle hon då inte bli återbetalningsskyldig, när detta upptäcktes?


 Se vidare:

Olagligt