En svensk berättelse

Ur Expressen den 18/4 -05:

"HEL SKOLKLASS ATTACKERADES AV STORT UNGDOMSGÄNG"

"Skolklassen hade haft en trevlig dag på äventyrsbadet i Husby och var på väg till tunnelbanan när eleverna- som är i 14-årsåldern- plötsligt attackerades av ett stort gäng.

- Det handlar om 20 till 30 invandrarungdomar i 13-14-årsåldern, säger Björn Svensson, vakthavande befäl vid Stockholmspolisens länskommunikationscentral, till Expressen.se.

- Tre av de attackerade blödde från ansiktet."

"Björn Svensson antar att åtminstone en del av gärningsmännen sedan tidigare är kända av polisen.

Något eventuellt motiv har ännu inte framkommit.

Ärendet är rubricerat som misshandel."


Blågul kommentar:

Motivet är väl inte svårt att se, för den som vill se: revirmarkering. Eller "rasism", som det tveklöst skulle ha rubricerats om rollerna hade varit omvända, dvs om etniska svenskar hade angripit en klass med invandrarelever.

Eller "hatbrott". På sidan "sverigemotrasism" definieras detta som: "Termen hatbrott används när brotten motiveras av hat och/eller fientlighet mot vissa grupper av människor på grund av etnicitet, nationalitet... "

Haken är bara att svenskar, enligt lagarna i Sverige, inte räknas som "folkgrupp", och kan därför inte anses ha utsatts för hatbrott, oavsett vad som faktiskt inträffat.

 Med ett brotts bedömda allvarlighetsgrad sammanhänger hur man väljer att prioritera användningen av polisens begränsade resurser:

Högsta prioritet!

Ur Expressen den 16/4 -04:

"DÖRRVAKTER SMYGFILMAS AV POLIS

Civilklädda poliser i Stockholms krogköer smygfilmar rasistiska vakter som avvisar gäster på grund av deras hudfärg eller utländska utseende."

Projektet har startats under våren och ska pågå resten av året. Arbetet är högprioriterat och får mer resurser än alla andra insatser som Stockholmspolisen gör mot krogarna i år, skriver tidningen Metro.
I första hand kontrolleras krogarna runt Stureplan, på Södermalm och i Klara närpolisområde. Civilklädda poliser utrustade med videokameror står bland de andra gästerna i krogköerna och filmar vakternas förehavanden.

När personer med utländskt utseende avvisas av vakterna följer polisen upp ärendet, kontrollerar varför gästen inte fick komma in och tar upp en anmälan om krogen misstänks för rasism."

 


 

 Se vidare:

En fransk berättelse

Kul i vatten?