Arv av skuld

"KAN VI ÄRVA SKULD?". Under den rubriken hade John Järvenpää ett inlägg i Finanstidningen den 20/1. Några citat:


"...en skuld hos banken avskrivs när någon hädangår, den ärvs inte av barnen. Däremot kan och bör man lära sig av andras misstag..."

"Ett kollektiviserande skuldkomplex sveper inte bara över Sverige utan över alla västerländska samhällen.

Under senare år har massmedia samt en rad utkomna böcker ägnat omfattande uppmärksamhet åt den förda steriliseringspolitiken, handeln med naziguld och så vidare. Kulturdepartementet (ds 1996:74) anför att svenskarna inte gjort upp med sitt förflutna, till exempel den tyskvänliga politiken under kriget."

"Enligt statsrådet Thage G Peeterson... drog Göran Persson i gång det stora informationsprojektet om Förintelsen sedan en opinionsundersökning 'visat att ungdomar är djupt okunniga om förintelsen'. ... Peterson förtäljde inte att forskarna bakom undersökningen talrika gånger har tagit avstånd från just de avsnitt som hävdar att ungdomar skulle vara djupt okunniga. Faktum är att större delen 'okunniga' liksom de med rasistiska attityder återfanns bland utomeuropeiska ungdomar, vilket veterligen har föga med dagens gatunazism att skaffa."

"Avslöjandet att svenskar enrollerade sig i Waffen-SS är inte nytt. Det är känt sedan 60 år, inte heller kan Sverige kollektivt lastas för att några hundra svenskar anmälde sig..." *

"Schöns logik innebär att enskilda individer, exempelvis den numera rikskände Jackie Arklöv, dömd för krigsförbrytelser efter att med andra svenskar illegalt ha deltagit i strider i forna Jugoslavien, har makt att skuldbelägga Sverige som nation."

"Till sin vapendragare har Schön valt Tobias Hübinette, som tidigare har utmärkt sig för att driva det kollektiviserande skuldbeläggandet in absurdum:

'Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt...' skrev han i det mångkulturella magasinet Creol (1/96).

Författarna,.. synes inte ha reflekterat över att kollektivisering utgör rasismens fundament, den grund från vilken rasister generaliserar och drar alla invandrare över en kam för att några har begått brott eller på andra sätt betett sig illa, eller helt enkelt råkar tillhöra en kategori med fel hudfärg,..."


 

* "Inom parentes kan nämnas att ingen av de av Schön nämnda svenskarna har dömts för krigsförbrytelser under andra världskriget."