Nyanlända svenskar

"Blackeberg kan få första flyktingbostäderna på länge". Så löd rubriken till en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet den 22/2 2001. Underrubrik: "Grannprotester: Bristen på bostäder allt mer akut i Stockholm".

Artikeln, skriven av Elisabeth Andersson, inleddes: "Behovet är skriande. Men planerna på så kallade flyktingbostäder väcker starka protester.

I dag ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till ett förslag om 26 lägenheter för nyanlända svenskar..."

Längre fram i artikeln upprepades detta uttryck: "nyanlända svenskar".

 


Vad betyder detta?

Är man svensk även om man aldrig tidigare varit i Sverige och inte kan ett ord svenska? Är alla människor på jorden i själva verket svenskar?

Detta ligger förvisso i linje med tidigare argumentation från de politiskt korrekta, om att det inte finns "vi och dom", men här har man verkligen flyttat "fram" sina positioner, språkligt och intellektuellt!

En vällovlig ambition kan anas från journalistens sida. Det hela sker ju i en situation av protester från de boende. Genom sitt ordval vill hon kanske försöka bidraga till att överbrygga klyftor. Varför protestera mot andra svenskar? Har inte svenskar samma rätt till Sverige som svenskar?

 


Ur journalistisk synpunkt hade det annars kunnat vara intressant att fokusera på dessa protester. Vad beror de på? De måste väl ha orsaker? Varför reagerar de kringboende som de gör?

Svaret är inte svårt att finna. Det råder svår bostadsbrist i Stockholm även för dem som är födda där. Hyrorna går i höjden och väntetiderna på en egen bostad är långa. Barnen tvingas ofta bo kvar hemma hos föräldrarna långt efter att de nått vuxen ålder.

Vad är innebörden av dessa "flyktingbostäder", om inte att man fixar en gräddfil åt vissa "svenskar"?