Vitt band och gul halvmåne?

Axel Odelberg i Finanstidningen, den 4/12 -98 - satiriskt, men med seriös underton:

"Sedan urminnes tider är det en manlig hedersregel att inte spöa upp kvinnor. Våld mot kvinnor är ett manligt tabu. Den man som bär hand på en kvinna vanärar sig själv. Ändå ger sig män på kvinnor. Det är ett sorgligt faktum men lyckligtvis handlar det bara om en minoritet bland männen.

....Glädjande nog har dock alla de män som inte misshandlar kvinnor nu, genom den så kallade Vita bandet-kampanjen, fått en möjlighet att offentligen rentvå sig genom att bära ett vitt band på kavajslaget...

Idén är så bra, tycker Odelberg, att den borde kunna tillämpas också på andra grupper som innehåller rötägg:

"Jag tänker till exempel på araber. När det gäller kriminalitet i Sverige ligger araberna i topp. Cirka 20 procent av alla personer med arabiskt ursprung i Sverige är kriminellt belastade enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Bland etniska svenskar är det knappt sex procent som ägnat sig åt brott.

Odelberg parafraserar en ledare i Aftonbladet om männen och Vita bandet-kampanjen: "Araber går på porrklubb, araber misshandlar, våldtar, förtrycker. Långt, långt ifrån alla men tillräckligt många. Det är hög tid för araberna själva att reagera."

Han fortsätter:

"Jag skulle vilja att alla araber i världen på något sätt visar att de tar avstånd från sina etniska bröders brottslighet mot svenskar. Jag skulle vilja se en världsomfattande arabisk manifestation mot den arabiska brottslighet som drabbar svenskar enligt mönster från Vita bandet-kampanjen till förmån för kvinnorna.

Mitt förslag är att alla människor i världen med arabiskt ursprung fäster en gul halvmåne på kläderna under en vecka som ett tecken på att de tar avstånd från den arabiska kriminaliteten mot svenskarna och solidariserar sig med de drabbade.

För det här är ett problem som angår alla araber. Detta oacceptabla beteende är inte ett individberoende. Det ligger förborgat i den arabiska kulturen och ansvaret är kollektivt.

För att citera en anonym företrädare för landets arabiska invandrare: "När araber stjäl och våldtar i Sverige skäms jag över mitt etniska ursprung!"

Det är dags att de araber som ännu inte begått kriminella handlingar mot svenskar tar itu med de destruktiva arabiska kulturmönstren och visar rötäggen att deras beteende är oacceptabelt. Man får inte bära sig åt så mot svenskarna..."


 Se vidare:

Statistik