Aktuell kommentar - vecka 46/00:

 

 

Vem ska legitimeras?

Så kan frågan ställas, efter turerna kring Blågula Frågors möte "Hur motverka främlingsfientlighet?"

Intresset för att medverka i en dialog på detta tema visade sig påfallande begränsat från de organisationer som inbjudits - i varje fall för en dialog med företrädare för andra åsikter än de egna. Bara Röda Korset hade i förväg tackat ja 1). Några föregivet antirasistiska organisationer manade t.o.m. till bojkott av mötet.

Bakom detta låg, som framgick av en notis i Arbetaren, ett resonemang om att en organisation som Blågula Frågor inte får "legitimeras" - vilket skulle bli följden, om man nedlät sig till att prata med oss.

Detta reser ju en principiellt intressant fråga: efter vilka kritierier ska det avgöras vilka organisationer som förtjänar denna upphöjelse och vilka som inte förtjänar den? Och vem ska sköta utfärdandet av dessa legitimationer? Vem legitimerar legitimatören?

Dessförinnan hade invandringskritik 2) i bl.a. en riksdagsdebatt associerats med nazi-våld och i media har alla kritiker återkommande klassats som "högerextrema".

Inte nog med detta. ABF förklarade plötsligt att den bokade lokalen inte längre stod till Blågula Frågors förfogande.

Eftersom detta skedde efter att kallelse till mötet redan gått ut skulle ett antal personer ändå komma att infinna sig. Vår mening var då att hålla ett möte direkt utanför ingången till ABF-huset 3), och där förklara för de församlade vad som inträffat.

Detta upplevdes uppenbarligen som besvärande för den ansvarige ABF-chefen, som fanns på plats. Han lät oss då trots allt vara i Fabiansalen. Samtidigt betonade han, att det inte var lönt för Blågula Frågor att någon mer gång planera för ett möte i ABF-huset.

Anders Sundholm redogjorde för turerna kring mötet, sedan avhandlades det ämne som mötet sammankallats för: "Hur motverka främlingsfientlighet?" På podiet fanns Jan Milld för Blågula Frågor och en Björn Zander för Folkviljan och massinvandringen. Det blev en bra diskussion 4), med många frågor och inlägg även från publiken. Salen var i det närmaste fullsatt.

 


 

 

 

1) Men uteblev sedan ändå.

2) På officellt språk: "främlingsfientlighet".

3) Vi hade högtalare med oss och fått klartecken från en restaurang där om att få låna el.

4) Med den givna begränsningen att de generösas sypunkter inte kom fram, eftersom bara få från den sidan var där, och ingen av dessa yttrade sig.