"Bättre skydd"

Ur Expressen den 7/3 -04, ett TT-telegram:
 
"KÖNSFÖRFÖLJELSE SKA KUNNA GE FLYKTINGSTATUS 

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna ge flyktingstatus, och inte enbart som i dag skydd mot förföljelse

Regeringens särskilde utredare Erik Lampert föreslår en lagändring med den effekten i den utredning han på måndagen lämnade till migrationsminister Barbro Holmberg.

Att klassas som flykting innebär en rad fördelar. Förutom det psykologiskt viktiga i att bli erkänd som flykting betyder denna status också att det går snabbare att bli medborgare. Dessutom får flyktingar resedokument som gör att de kan resa viseringsfritt till många länder. 

Bättre skydd mot utvisning om de skulle dömas för brott är en annan sådan fördel. Lampert föreslår att den så kallade könsbestämmelsen i Utlänningslagen tas bort, och att en ny formulering om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skrivs in direkt i lagtexten."

 


Blågul kommentar

Ur svensk horisont kan det inte betraktas som en fördel att kriminella utlänningar inte kan utvisas.

Svenskar och kriminella utlänningar har inte samma intressen. Vad som är en fördel för kriminella utlänningar är till nackdel för hederliga människor i Sverige.

TT:s språkbruk är avslöjande. Det är svenskfientligt.