Vid lika kompetens...

Ur ledare i Sydsvenskan den 9/12 -98, om en personalpolitisk plan för Malmö:

 


"I planen fastslås... att 'det mångkulturella är av stort värde för Malmö utveckling som arbetsgivare'.

Stadsdelsfullmäktige i invandrartäta Rosengård - där förvärvsfrekvensen är så låg som 33 procent - har i sitt lokala program gått ett steg längre och slagit fast att 'vid konstaterad lika kompetens i en rekrytering bör stadsdelsförvaltningen prioritera personer med utländsk bakgrund'.

Beslutet överklagades av en skånepartist som ansåg att stadsdelsnämnden överträtt sina befogenheter. Länsrätten har nyligen avgjort ärendet. Domstolen nöjer sig inte med att ge stadsdelen rätt utan konstaterar också att den beslutade policyn kan ses som en metod att uppnå målet... om att stadens personalstab bättre skall återspegla befolkningens sammansättning."