Maj -98

 


Två krafter i samverkan

Alltmer tydligt blir också ett annat förhållande:

De finns två - i varje fall till synes - helt motsatta krafter, som här har ett gemensamt intresse. Ett intresse av att framställa all kritik mot invandringspolitiken som nazistisk, av att ge nazisterna ett slags monopol på denna fråga.

1. Å ena sidan nazisterna själva, naturligtvis. De tillhandahålls på så vis en hävstång och en språngbräda, ges möjlighet att framstå som vettiga och sansade, kan växa sig stora.

2. Å andra sidan etablissemanget och den moralistiska eliten. De kan - i varje fall kortsiktigt - hålla kritiken mot den destruktiva invandringspolitiken på mattan. Än så länge är det ju få svenskar som vill riskera att förknippas med nazism.

Däremellan står vi. De demokratiska invandringskritikerna.

 


TV desinformerar

TV2:s Rapport rapporterade i lördags om nazidemonstrationer och våld vid Första Maj. Två i sammanhanget helt olika företeelser.

Nazidemonstranterna i Nora var inte våldsamma, de var inte ens maskerade - som vid tidigare tillfällen.

"Antifascisterna" i Skåne var däremot mycket våldsamma. De var maskerade och beväpnade med farliga slangbomber. De krossade näsan på en polis, med en gatsten.

I reportaget vävdes dessa två händelser samman, och mången slötittande TV-konsument kunde få intrycket att nazister bar ansvaret även för det som hände i Skåne.

I längden kommer kanske det verkliga förhållandet att bli tydligt för allt fler. Nazisternas strategi förefaller hursomhelst klar: att framstå som de prydliga och fredliga. Man låter "motståndaren" göra jobbet.

 


 

Rättssäkerhet

En DN-notis den 3/5 rapporterar om den pågående medborgarskapsutredningen. Till de förslag som kommer att läggas i höst hör ett avskaffande av utlänningsnämnden.

Asylsökande som fått avslag hos Invandrarverket ska istället få sin sak prövad i länsrätter. Och de ska kunna överklaga till kammarrätten.

På så vis blir deras sak ingående prövad. Detta borgar väl för större rättssäkerhet. För den asylsökande.

Men hur påverkar detta rättssäkerheten för dem som redan bor i Sverige? Det är ett faktum är kriminaliteten är omfattande och att domstolarna inte hinner med, väntetiderna är redan idag långa - så långa att flera ärenden måste avskrivas.

En så ambitiös asylhantering som den aktuella utredningen tänker sig kommer att kunna bli personalkrävande. Därigenom skulle följden kunna bli än längre köer för behandling av andra ärenden.

 


Ensidigt

Med rådande ordning förutsätts Invandrarverket kunna göra fel i bara en riktning: man avslår begäran om asyl och/eller uppehållstilllstånd, där man borde ha bifallit.

Men kan inte även motsatsen inträffa? Nämligen att man bifaller, när man borde ha avslagit? Förmodligen finns det gott om sådana fall, även om media aldrig skulle göra någon affär av det.

Här skulle behövas en balanserande instans, som tar tillvara medborgarnas intressen. Även felaktiga bifallsbeslut måste kunna rivas upp.

Dessutom ska tid i Sverige tillmätas mindre betydelse. Innan man kom hit hade man ju tillbringat mycket tid i ett annat land.

 


Hjältar?

I yran över Sveriges VM-seger i ishockey utnämns de svenska spelarna till "hjältar". Blir inte det att devalvera innebörden av det ordet?

Visst kan man få tacklingar i ishockey och visst riskerar spelarna skador, men i det stora hela är det inte farligt, kräver inget exceptionellt mod.

Inte heller är det något i sak, av vikt, som står på spel. En seger i turneringen avskaffar inte arbetslösheten i Sverige, räddar ingen utrotningshotad djurart, minskar inte förtrycket av oliktänkande världen över.

 


Kompensation?

Statsminister Persson annonserade nyligen att den svenska regeringen delar ut 8 miljoner kronor till "Förintelsens offer". Detta 53 år efter slutat på andra världskriget. Som någon slags kompensation, tydligen.

Men vilka individer är det, mer exakt, som ska få pengarna? De som är döda är ju döda. Och i varje fall de överlevande som räddades till Sverige har väl inte vi svenskar någon skuld gentemot?

 


"Ny folksjukdom"

Sverige har fått en ny "folksjukdom" - offer för gatuvåld. Enligt en rapport från Södersjukhuset i Stockholm får man till SÖS akutmottagning numera in fler misshandelsfall än vad man får in t ex hjärtinfarkter.

Gatuvåldet har inte bara blivit vanligare, det har också blivit grövre. Förutom knytnävsslag och sparkar används ofta knivar eller avslagna flaskor. En av de särskilt farliga platserna är kollektivtrafiken.

Men om det här är fråga om en "sjukdom" - finns någon kur för att bli av med sin sjukdom, vad kan patienten göra?

I en artikel i Metro den 9/5 -98 ger Sören Carlsson, chefssjukskötare på SÖS, några säkerhetstips:

Iaktta medresenärerna, lär dig känna igen aggressivt beteende.

Är du ensam, ung och full: fundera på att åka taxi hem.

Svara inte obstinat på provocerande tilltal.

Detta alltså i förebyggande syfte. När sjukdomen ändå så att säga brutit ut ska sjukvården ta ett större ansvar för även efterbehandling:

Carlsson: - Vi skulle behöva öka sjukvårdens resurser dessa tidpunkter. Särskilt vad gäller psykologer och kuratorer som kan ta hand om de känslomässiga reaktionerna hos offren.

I TV-nyheterna den 8/5 intervjuades en ung blond svensk, som fått skador med bestående men. Han berättade att han nu ofta är rädd, särskilt om han måste gå förbi något gäng.

Finkänsligt nog nämndes inget om den etniska sammansättningen på sådana gäng. Detta är ju - som vi fått lära oss - utan varje betydelse i sammanhanget.

 


FN-chefen nazist?

FN-chefen Kofi Annan hade ett inlägg på DN Debatt den 7/5, om krigen i Afrika. Han skriver:

"Multietniciteten i de flesta afrikanska länder förvärrar i dessa situationer redan existerande spänningar och fruktan, vilket gör konflikter näst intill oundvikliga."

Det var ju ungefär vad Kajsa Ekholm-Friedman - biträdande professor i socialantropologi med inriktning på Afrika - skrev på samma sida knappt år tidigare: multietnicitet kan få vissa konsekvenser.

Men för detta blev hon framställd som det ondaste av onda. Juan Fonseca skrev på DN Debatt:

"I tisdags publicerade Kajsa Ekholm-Friedman på DN Debatt en artikel som utgör ett kortfattat invandrarfientligt manifest. 'Västeuropa är på fallrepet', 'tentaklar utifrån' håller på att underminera det tidigare 'homogena' Europa. Dessa tentaklar är inte judarna eller marxisterna, som det var i trettiotalets Tyskland, utan vi, invandrarna från länder utanför Europa. Det är vi som har gett upphov till en destruktiv mångfald, en mångfald som bereder marken för etniska krig och dylika katastrofer. Det är vi som är orsaken till Sveriges och Europas sönderfall.

Om denna nynazistiska retorik bara vore ett utbrott från en hatisk biträdande professors sida kunde vi lugnt lägga artikeln till handlingarna, men så är inte fallet."

(Mer om Fonseca finns på "Juan Fonseca, invandrardebattör")

 


Ordval (1)

"Du är ett arrogant, respektlöst arsel!"

Den repliken levererade Nyamko Sabuni, ordförande i Afrosvenska Riksförbundet, i en radiodebatt i våras. Repliken riktade sig mot en deltagare i programmet, polisinspektör Wrangel. Programmet handlade om att poliser i polisradion använt ordet "neger" för att beskriva personer med det utseende som ordet anger.

Bakgrunden till efterlysningen på polisradion var ju att några ungdomar, varav några med detta utseende, hade misshandlat deltagarna i en kyrkokör i Uppsala, inne i en kyrka.

Medias uppmärksamhet kom snart att avledas från själva kyrkoöverfallet, för att istället ägnas åt ordvalet på polisradion.

 


Ordval (2)

Men om man inte får använda ordet "neger" - vilket ord ska man istället använda, för att beskriva en person med detta utseende?

Afrikan? Det blir inexakt, personen är kanske född i USA, Västindien eller Sverige. Och alla afrikaner ser inte ut på samma sätt. Nordafrikaner har snarast vit hudfärg, mång sydafrikaner har det definitivt.

Svart? Även det blir inexakt. Sydindier har också svart hudfärg, men de har inte krulligt hår och inte lika platt näsa och fylliga läppar.

Ska man ersätta ordet neger - som länge ingått i vårt språk utan att i sig anses nedsättande - då får man hitta på ett nytt ord. Exempelvis "AFRO-SVART".

Risken är förstås att också det ordet efter några år anses kränkande.

 


Folkpartiet rasistiskt?

Det visar sig att denna Nyamko Sabuni nu vill komma in i riksdagen. Vid årets val kandiderar hon för Folkpartiet.

Normalt sett skulle Folkpartiet knappast nominera en person som offentligt använder en sådan vokabulär. Lika litet som partiet medvetet nominerar skattebrottslingar eller könshandlare.

Här går det ändå för sig. Varför? Anser folkpartisterna att normala anständighetskrav inte kan ställas på en person som kommer från Centralafrika? Ska det svenska samhället här vara överseende på ett sätt, som det annars inte skulle vara?

Vad är är i så fall detta, om inte rasism?

 


Flyktingar?

Förra året skedde ju en ökning av antalet asylsökande med 65 procent, jämfört med 1996.Antalet fortsätter tydligen att öka, även i år. Redan detta skapar svårigheter för Invandrarverket att finna förläggningsplatser åt alla.

I norrländska kommuner finns i och för sig plats, man både kan och vill ta emot asylsökande. Därvid tillkommer dock ett annat problem:

DE FLESTA asylsökande har mycket bestämda uppfattningar om var de vill och var de inte vill bo. Till Norrland vill de inte.

Krav har dessa "flyktingar" tidigt lärt sig att ställa.

 


Haltande jämförelse

Ernst Klein på ÖstgötaCorrespondenten resonerar den 9/5 kring Ian Wachtmeisters DN-replik till Juan Fonseca: hur skulle det uppfattas, om denne som svensk kom till Colombia och talade om för colombianerna hur de skulle sköta sin politik?

Klein anför några exempel från USA, på invandrare som avancerat mycket högt inom politiken: Henry Kissinger, tysk, och Zbigniew Brzezinski, polack. Slående, kan tyckas - men jämförelsen med Juan Fonseca och andra invandrardebattörer haltar!

Varken Kissinger eller Brzeinski försökte göra karriär som representanter för något invandrarkollektiv, de gick inte ut aggressivt och krävande mot det amerikanska samhället och det amerikanska folket. De koncenterade sig på politiska sakfrågor och de avancerade i kraft sina egna meriter.

 


Mosaik

I samma kolumn tar chefredaktör Klein sin medarbetare Magnus Karaveli i försvar. Denne blev ju illa behandlad och hårt utgången i Pascalidous Mosaik nyligen. Klein skriver:

"...av alla som tänker sig att stanna i Sverige måste man kunna begära att de inte avskärmar sig från det svenska utan tvärtom försöker ta till sig så mycket de orkar av svensk kultur, det må sedan vara Skärgårdsdoktorn, Hasse och Tage eller Vilhelm Moberg och Sven Deblanc.

Jag fattar inte hur Correns Magnus Karaveli häromveckan kunde utmålas som någon sorts nazist i TV-programmet Mosaik för att han sade dessa självklarheter."

Karaveli tillhörde trots allt kretsan av journalister, han hade någon som kunde ta honom i försvar. Bra att Ernst Klein gjorde det. Men drar han därav några slutsatser av hur det fungerar i allmänhet inom media? Borde inte detta kunna stämma till eftertanke om hur mycket substans som finns bakom andra fall av monstrifieringar i media?

 


Tillmälesmaskin

Svenska massmedia bara maler på, som tillmälesmaskin. Detta har vi tvingats konstatera många gånger. Nu senaste är det tidningen Barometern, i samband med en recension av Lodenius/Wikström-boken "Vit makt och blågula drömmar".

Journalisten ifråga, Rolf Asmundsson, verkar särskilt vilja komma åt Jan Elfverson (boende i Kalmar), som är en av de tre som utgör "Samfundet för nationell och internationell utveckling". Som argument, som något att slå Samfundet i huvudet med, anförs att organisationen kan länkas ihop med en annan organisation, som är "öppet rasistisk".

Denna hemska organisation - får Barometern-läsarna veta - är BLÅGULA FRÅGOR.

 


Med ord som yrke

Här anges alltså inte att vi skulle vara bara "dolt rasistiska". Nej, vi är "öppet rasistiska".

Om ord har någon betydelse - och det måste de väl, för den som har orden som yrke - bör Rolf Asmundsson rimligen kunna ange några exempel, i varje fall ett konkret exempel, på något som skrivits i tidskriften Blågula Frågor eller på våra hemsidor, som stöd för sitt påstående.

Men det vet vi ju, att Rolf Asmundsson inte kan. Han är, som bara alltför många av sina kollegor, slarvig i sitt sätt att använda ord.

Vore Rolf Asmundsson bussförare, då skulle hans fordon hamna i diket innan han hunnit köra en kilometer.

 


Underliga svenskar

Alltfler svenskar beter sig konstigt. För inte länge sedan rapporterades om en svensk läkare som var eftersökt i Norge, för våldtäkt. Sedan var en annan svensk misstänkt i Frankrike, för att vara terrorist. Nu senast (DN den 15/5) -98 rapporteras om att svenskar söker asyl i Norge.

Nåja. Mer exakt handlar det här om "svensk medborgare". I inget av fallen rör det sig om infödda svenskar.

Svenskt medborgarskap är som bekant lätt att få, man behöver inte ens förstå svensk. En aktuell utredning vill göra det än lättare - det ska inte ens behöva stå klart vem vederbörande är.

En sådan förändring skulle ju kunna ha stor betydelse för många, med tanke på att de flesta som nu söker asyl saknar dokument om sin identitet.

Frågan blir dock: hur går det med vandelsprövningen, ifall man inget vet om vederbörandes förflutna?

För denna medborgarskapsutredning igenom sina önskemål, då kan både lägervakter från Omarska, bödlar hos Pol-Pot och anförare av diverse dödspatruller bli svenska medborgare.

 


Rättvisa

"Rättvisa" har sedan arbetarrörelsens barndom varit den mest självskrivna av paroller på Första Maj. Om detta begrepp ska ges en konkret innebörd, om det ska tillämpas utifrån exemplet ovan - var hamnar man?

Om somalier och andra invandrare som lever på socialbidrag får rätten att emellanåt göra längre resor söderut - då måste motsvarande rätt tillkomma infödda svenskar som lever på socialbidrag.

Om denna rätt tilldelas socialbidragstagare i allmänhet - då måste den även tillkomma dem som kämpar sig till en egen försörjning genom förvärvsarbete. Alltså: hyran betald en viss tid per år under utlandsvistelse.

Vilket vallöfte!!!

 


Fastighetsskatten

Fastighetsskatten har höjts kraftigt på senare tid, och fått till effekt att människor inte längre kan bo kvar där de kanske har bott hela sitt liv. I praktiken kan det betyda att de vräks.

Värdet på huset har värderats upp, men det är ju först vid en försäljning som detta kan ge inkomster. Under tiden man bor där har man att leva på sina eventuella förvärvsinkosmter.

Föga förvånande har denna orimliga fastighetsskatt lett till protester, och krav på att den tas bort eller i varje fall sänks påtagligt.

Statsminister Person utlovar nu en sänkning. Det är bra, men kunde han inte ha tänkt på det tidigare?

 


Valår

Det finns en gemensam nämnare hos Annika Billström och Göran Persson, och den är att de beter sig som om det vore valår. Man agerar jultomtar, lovar allt åt alla.

I längden går naturligtvis inte den ekvationen ihop, att dra på sig ökade utgifter samtidigt som man minskar sina inkomster. Dessa faktorer hänger ihop, som Gunnar Sträng folkbildade oss om under sin tid som finansminister.

Tillfälligt kan man slippa välja genom en ökad upplåning, men långsiktigt blir detta förödande. Det vet vi från Carl Bildts tid som statsminister.

Vi dras fortfarande med sviterna från den tiden - fasta ränteutgifter på cirka 100 miljarder kronor årligen!

 


Ingen skillnad

Uppenbart är att det inte spelar någon roll om socialdemokraternas ledare i Stockholm heter Mats Hulth eller Annika Billström, det blir samma politik ändå, eller frånvaro av politik. De är stöpta i samma form.

Det lär heller inte betyda någon påtaglig förändring om moderaterna skulle få ta över kommunstyret. Inte heller moderaterna i Stockholm kan uppvisa någon politiker som vågar drista sig påstå att invandringens konsekvenser har samband med invandringen.

 


Klasslöst samhälle?

..Annika .Billström:

"- I dag är det kanske bättre för nya svenskar att bo i ett mer blandat område. Men det beror på att vi inte har nått tillräckligt långt med vår politik. Lyckades vi skulle det inte spela någon roll hur stor andel invandrare som bor i ett område."

Och "vår politik", det betyder alltså ett antal särskilda satsningar och inskyfflade av mer resurser. "Persson-pengar", "Blomman-pengar", osv.

100-tals miljoner är nu avsatta för insatser i "utsatta" områden.

 


Malmö

Men det finns redan facit på vad inskyfflande av mer resurser betyder. Det säger bara "slurp".

Sydsvenska Dagbladet - som haft en utförlig artikelserie om läget i Malmö - skriver den 19/5:

"Trots alla välvilliga insatser från svenska myndigheter går många av de projekt som sätts igång för att integrera invandrare snett.

I förra veckan presenterade en grupp Lundaforskare en utvärdering av hur 'Blomman-pengarna' använts. Av de 125 statliga miljoner som satsats för att motverka segregation har 18 miljoner gått till stadsdelarna Rosengård och Hyllie i Malmö. Pengarna har använts till språkträning, verkstäder, grundskoleutbildning och olika träffpunkter - som Dr Abdullahis.

Men projekten har inte gett önskat resultat... En arbetsverkstad beskrivs av forskarna som rena terapin. Och grundskoleundervisningen som misslyckad. Av en grupp på 49 vuxna invandrare som försökte läsa in grundskolekompetens under fyrtio veckor klarade sig bara två."

 


En bro

När det säger slurp blir det i varje fall ett resultat: mindre pengar blir över till annat i kommunerna. I Stockholm har man t ex inte haft råd att reparera Tranebergsbron (mellan Kungsholmen och Västerort), invigd 1934. Den har fått förfalla.

Eller så har politikerna bara inte uppmärksammat brons kondition, för de har hela tiden haft annat att tänka på.

Så här ser Tranebergsbron ut i maj 1998:

 


I korsdrag

Inte heller skulle det bli någon bättre politik om Vänsterpartiet finge styra Stockholm..

- - -

...vad Per Sundgren i sak pläderar för betyder nya orättvisor. Ett första intryck av vad han säger kan vara bedrägligt:

"- Det är folk med vanliga inkomster, de vanliga knegarna, som får stå för hela integrationsarbetet. De som pratar mest om att bekämpa främlingsfientligheten har valt att ställa sig utanför. Och de som är mest 'förstående' och 'toleranta' är ofta de som inte själva bor i dessa förorter..."

Detta är ju nästan ordagrant så som vi från Blågula Frågor säger! Men Sundgren drar av sina konstateranden inga slutsatser för invandringspolitiken, inser inte att invandringen måste minska radikalt.

Istället pläderar Sundgren för nya orättvisor: invandrare ska få förtur till attraktiva lägenheter i innerstan. Uppenbarligen ska de även som socialbidragstagare kunna bo i mycket dyra lägenheter.

Men visst är det en kittlande tanke, att tyckereliten i innerstan ges "närkontakt av första graden"... Om mediafolket själva får bo intill massimporterade socialbidragstagare från Bosnien, Kosovo, Somalia, Irak osv - det skulle kanske ge dem nya dimensioner på invandringsfrågan.

 


Smällar att ta

Så här säger Sundgren också:

"...samtidigt som politikerna talar sig varma för integration ökar hela tiden segregationen. Och de som får 'ta smällen' är de som bor kvar i förorterna, menar han. Han har förståelse för deras frustration."

"Per Sundgren... anser att det också krävs en mycket större resursöverföring från de rika områdena till de fattiga..."

"... det förutsätter också att Stockholms stad sätter ett betydligt starkare tryck på privatvärdarna att ta emot hyresgäster med invandrarbakgrund..."

Direkt eller indirekt erkänner han alltså att det finns allvarliga problem. Det har blivit "smällar" att fördela. ..

 


Baksi och indianerna

Vad vet Nalin Baksi om Nordamerikas indianer och deras historia?

Så här skriver Thomas Gür i Svenska Dagbladet den 7/5 -98, i en kommentar till utgivningen av "(s) 2000" - en antologi av några unga socialdemokrater:

"Ett bidrag har samförfattats av riksdagsledamoten Nalin Baksi och förre statsministern Ingvar Carlssons talskrivare Greger Hatt, och handlar (givetvis, tvingas man konstatera) om det mångkulturella samhällets välsignelser. 'Givetvis' därför att trots att Baksi & Hatt skriver att frågor om mångkultur och integration inte handlar om invandrare är det bidrag som författats av antalogins enda invandrare en text om invandringen... "

"Men värst blir det nog när Baksi & Hatt skall dra ett svärd för mångkultur och mot segregation. Hör här:

"Sverige behöver Världen mer än Världen behöver Sverige. Och i de länder där ursprungsbefolkningen har isolerats från yttre influenser och segregerats har det lett till deras slutliga undergång. Amerikas indianreservat är det främsta exemplet på det. De djursholmsbor som uttalade sig i tv-program att de vill undvika 'för mycket mångkulturellt' borde meditera över dessa indianreservat."

Men snälla Baksi & Hatt. Det där med indianreservaten var väl ändå inte något vidare lyckat exempel på kulturmötets välsignelser. Det som händer i Amerika var ju att de europeiska invandrarna formligen sökte utrota indianerna, spred sjukdomar bland dem, tog deras mark ifrån dem, och till slut satte de spillror av överlevande som var kvar i reservat.

Det var ju inte isoleringen utan tvärtom mötet med invandrarna som ledde till indianernas undergång."