Angränsande BGF-avdelningar:

 

Många olika yrkesgrupper har tystnadsplikt om sina erfarenheter från arbetet.

Det faktum - tillsammans med massmedias mörkande - utgör en viktig förklaring till att det mångkulturella projektets innebörd inte står mer klar för fler svenskar. Många får del av fragment av verkligheten, men de får inte tillgång till hela bilden.

Tänk om företrädare för olika yrkesgrupper - som polis, fängelsepersonal, sjukvårdspersonal, skolpersonal, socialarbetare, migrationsverkspersonal mm - fick tala fritt och delge andra medborgare sina iakttagelser!

Vi ska här redovisa biddrag från yrkesarbetare som bryter tystnaden.

Givetvis måste de vara anonyma.

Inledningsvis har vi ett antal bidrag från "Socialsekreteraren".

 

 

 

Tystnadsplikt