Angränsande BGF-avdelningar:

 

Det är en självklarhet att alla bidrag som sänds in till tidningarnas debattsidor inte kan publiceras. När DN Debatt rutinmässigt returnerar nästan alla invandringskritiska inlägg med hänvisning till platsbrist handlar det dock om något annat.

För inlägg som hyllar massinvandringen och mångkulturen har man ju plats. Enstaka invandringskritiska artiklar ändrar inte faktum: slagsidan är kompakt - på DN såväl som i andra rikstäckande massmedia.

På denna BGF-avdelning redovisar vi ett antal refuserade invandringskritiska inlägg.

Se även avdelningen "Publicerat".

 

 

 

Refuserat