EU-bidrag

Ur inlägg av "Socialsekreteraren" på Exilen i juli 2005:


Söker EU-medborgare socialbidrag?

"Svar: ja.

Inför östutvidgningen av EU gav självaste landsfader Persson uttryck för sin oro inför att EU-medborgare från öststaterna skulle invadera Sverige i avsikt att här utnyttja våra generösa generella bidragssystem. Har vi fått en invasion av bidragslystna östeuropéer? Nej, det har vi inte. Men vi har fått en ansenlig mängd personer från till exempel England, Irland och Portugal som kommit hit för att jobba. De har fått femåriga uppehållstillstånd pga arbete. Tyvärr upptäcker många till sin stora förvåning efter några månader att de inte kan svenska, och att de därför har svårt att klara sig i arbetslivet i Sverige. Av denna anledning har de helt käckt anmält sig till SFI (Svenska för Invandrare) och därefter uppsökt socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd under tiden som de inhämtar nödvändiga kunskaper i språket.

Till min stora förtvivlan har kollegor till mig ansett detta vara helt OK.

Personen gör ju vad han kan för att kunna stå till 'Arbetsmarknadens förfogande', som termen lyder för att man ska vara berättigad till ekonomiskt bistånd från oss. Jag har förgäves försökt få mina kollegor att förstå att en EU-medlem som har uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige men saknar kunskaper i svenska språket lämpligast bör åka hem igen och i hemlandet inhämta erforderliga kunskaper i språket. Jag har kontaktat Migrationsverket. Där säger man att om personen fått uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige men inte gör det längre så bör uppehållstillståndet naturligtvis omprövas.

Jag har kontaktat Socialstyrelsen, där man säger samma sak. Självklart ska inte EU-medlemmar komma till Sverige och studera svenska på värdlandets bekostnad. Trots enorma ansträngningar från min sida för att stävja dessa individers socialbidrag fortsätter pengar att gå ut till dem. Sorry, jag har gjort vad jag kan. Någon laglig rätt att anmäla en enskild individ har jag inte, eftersom jag har sekretess och inte får rapportera i enskilda fall till till exempel Migrationsverket.

Det enda jag kan göra i varje enskilt fall är att ringa Migrationsverket och be dem ställa frågor om den och den personen. På detta sätt kringgår jag sekretesslagen, och sedan kan jag bara hoppas på att deras uppehållstillstånd, som var baserat på att de skulle arbeta i Sverige, kallas tillbaka.

Bara så att ni vet, ni som är skattebetalare."

 


 

 Se vidare:

Social invandring