Angränsande BGF-avdelningar:
FILMER:

 

1. Metod

Centralt i den politiska korrektheten är sammanblandandet av fakta och värderingar. Vissa fakta och problem kan upplevas som "obehagliga", och bör därför förbigås med tystnad.

Detta gör pk-ismen inte bara anti-intellektuell, den är samtidigt anti-demokratisk.

Den demokratiska arbetsmetoden bygger ju på att

a) fakta görs tillgängliga, för att man ska få en så sann bild som möjligt av verkligheten att utgå från.

b) argument får brytas mot argument, utifrån denna verklighet.

Pk-metoden är att klippa av en saklig diskussion, innan den ens har börjat. Det sker genom negativt värdeladdade begrepp och anklagelser, exempelvis att motståndaren:

- ställer "grupp mot grupp"

- förespråkar "hårdare tag"

- försöker "stänga ute"

- "sparkar på den som redan ligger"

- är "inhuman"

En intellektuell hållning ger istället att man ser till vad som kan vara förnuftigt och rationellt, dvs vilka konsekvenser som en bestämd åtgärd kan förväntas få, i vilken utsträckning som den kan vara ändamålsenlig för att lösa eller minska ett problem.


2. Ståndpunkter

Därutöver kan politisk korrekthet förknippas med vissa bestämda hållningar och åsikter i olika sakfrågor, något som i princip kan variera över tid. I Sverige år 2007 kan bl.a. följande hållningar prickas in:

a) Invandring

Invandringen till Sverige rymmer egentligen bara fördelar för alla inblandade. Iden mån så inte är fallet beror det bara på tillkortakommanden från svenskarnas sida, som - pga av sina fördomar - diskriminerar och inte släpper in invandrarna i samhället.

De som kommer hit är flyktingar, som aldrig haft något annat val än att lämna sina respektive hemländer. De vill inget hellre än arbeta och göra rätt för sig, är dessutom högutbildade och har mycket att erbjuda svensk arbetsmarknad.

b) Brottslighet

Brottslingar är offer, vård är därför vad de behöver. Tvång ska inte förekomma inom kriminalvården. Vill fångar fly från fängelser ska de ha den möjligheten.

c) Skola

Regler må finnas, men inga sanktioner får förekomma mot dem som bryter mot reglerna. Det vore nämligen att gå tillbaka i tiden, och det är inte bra.

d) Familjepolitik

Det får inte finnas olika roller, beroende på kön. Överhuvudtaget ska inga skillnader finnas mellan män och kvinnor.

e) Svensk historia

Vi svenskar har en historia att skämmas över.


Motsägelser

Pk-ismen bär på sin egen logik och konsekvens, vilket ibland ger upphov till ett korsdrag. Man löser det genom att blunda.

Grupper att vurma för är:

- invandrare

- muslimer

- kvinnor

- homosexuella.

• Således krävs att homosexuella ska vigas i kyrkor - däremot inte i moskéer.

• Således vänder man sig mot reklam med lättklädda damer - samtidigt som pride-parader reservationslöst bejakas.

• Således fördöms våldtäkter - samtidigt som man förtiger det faktum att de flesta utomhusvåldtäkter begås av en annan "utsatt grupp" - nämligen invandrare, särskilt muslimer.

 

Politiskt korrekt