SJF-handbok

"ÖVERLEVA DEADLINE - handbok för hotade journalister". Så lyder titeln på en bok är skriven av Stieg Larsson/Expo och utgiven av Svenska Journalistförbundet, år 2000.

Anslaget i inledningen är "Minst 662 journalister har dödats i tjänsten under 1990-talet. Det visar siffror från IFJ, Internationella journalistfederationen... I Sverige har hoten mot journalister, i synnerhet från rasistiska och högerextrema grupper, ökat sedan 1980-talet..."

I boken nämns inte bara nazististiska grupperingar, grupper som framfört hot eller grupper som på något sätt kan misstänkas vara delaktiga i våldsdåd. Nej, där nämns även Blågula Frågor m.fl. demokratiska invandringskritiker

 

2-3 sidor handlar om BgF. Den texten återges här, med våra kommentar i klickpunkter:


"Sverigedemokraterna och liknande högerextrema grupper hävdar att en massmedial konspiration arbetar för att föra det svenska folket bakom ljuset när det gäller flyktingpolitiken. Resonemanget återkommer i olika former och varierande utsträckning hos andra invandrarfientliga grupper som Fri Information, Blågula Frågor och Folkviljan, liksom hos flertalet populistiska missnöjespartier. Återkommande nyckelfraser i sådana konspirationsteorier är bland annat följande:

Massmedia är en del av eller ett redskap för det 'politiska etablissemangets' konspiration
Massmedia styrs av den 'inflytelserika multikulturella lobbyn' eller av
'invandrarvänner', samt att dessa använder sin makt till att 'censurera invandringskritiker'.
Massmedia arbetar för att
'dölja sanningen'.
Massmedia är ett redskap för en grupp politiker som
syftar till att 'upphäva demokratin' eller 'ta ifrån medborgarna deras rättigheter'.

Resonemangen handlar inte om protester mot inslag av dålig journalistik eller usel rapportering i specifika ärenden (vilket samtliga massmedia med jämna mellanrum gör sig skyldiga till).

Det handlar om generella påståenden om att svenska massmedia inte representerar den allmänna opinionen, och antydningar om att massmedia går en anonym och landsförrädisk elits ärenden.

Det ska noteras att högerextrema grupper sällan eller aldrig gör någon skillnad på de enskilda tidningarnas politiska färg. Alla massmedia, vare sig de är konservativa, liberala eller vänster, behandlas med samma konspirativa fiientlighet.

Eftersom flertalet av dessa grupper också arbetar hårt för att profilera sig som respektabla demokrater blir konspirationsteorierna av nödvändighet luddiga. Till skillnad från öppna nynazister kan de inte utpeka till exempel 'judar' som den krets som styr konspirationen, utan måste nöja sig med svepande formuleringar om 'korrumperade politiker' eller 'maktfullkomliga myndighetspersoner'.

Några av de invandrarfientliga grupperna har specialiserat sig på en variant av den massmediala konspirationen, som gör gällande att massmedia 'censurerar' röster som är kritiska i debatten om invandring. Nyckelargumentet är att 'invandringskritiker inte släpps fram'.

I verkligheten är det väl närmast så att vid sidan av EU-debatter, frågan om arbetslösheten och liknande huvudrubriker finns det väl knappast någon fråga som är så grundligt genomdiskuterad i svensk politik som just invandrarfrågan.

De argument som framförs är av sådant slag att de sällan kan motbevisas (hur kan någon belägga att han eller hon inte är styrd av en konspiration?) och som därmed till viss del är självuppfyllande.

Exempelvis har Sverigedemokraterna vid upprepade tillfällen framfört påståendet att partiet inte får 'delta i debatten på lika villkor'. Om partiet inte får plats i nyhetsbevakningen så anklagas massmedia för att 'särbehandla' partiet.

Om massmedia däremot utsätter Sverigedemokraterna för en granskning på samma villkor som socialdemokraterna eller folkpartiet granskas inför en valrörelse så anklagas massmedia för att 'gå den multikulturella lobbyns ärenden'. I båda fallen bevisas förekomsten av en konspiration.

En grupp som använder begreppet 'den multikulturella lobbyn' om den krets som 'styr massmedia' är Blågula Frågor, som utger en tidning med samma namn. Tidningen Blågula Frågor skiljer sig från andra främlingsfientliga tidningar i det att den gör anspråk på att vara en 'vänstertidning', rentav en 'antirasistisk tidning'. I verkligheten protesterar gruppen mot förekomsten av invandrare i Sverige med ungefär samma argument som till exempel Sverigedemokraterna.

Blågula Frågor har med åren blivit välbekant för journalister, eftersom tidningens redaktörer till synes har som arbetsmetod att ringa eller faxa klagomål till massmedia varje gång de nämns i nyhetsrapporteringen.

Ett typexempel på detta är när Blågula Frågor i ett tämligen harmlöst TT-telegram 1995 helt korrekt omnämndes som en 'främlingsfientlig grupp'. BGF krävde vid tidpunkten stopp för asylinvandring, hävdade att invandrare orsakar HIV-spridning, disciplinproblem i skolorna, narkotikahandel och ökad våldsbrottslighet, etc.

Efter publiceringen fick TT:s reporter Christina Kerpner vid upprepade tillfällen ta emot telefonsamtal från ledarna för Blågula Frågor som med näranog rättshaveristisk glöd försökte få gehör för en rättelse som innebar att BGF skulle definieras som 'invandringskritisk' istället för 'främlingsfientlig'.

Till reportern framfördes även påståendet att hon 'inte vågade skriva sanningen' och att hon 'gick den multikulturella lobbyns ärenden'.

Aktörerna bakom 'den multikulturella lobbyn' definieras sällan i de populistiska resonemangen. I detta avseende utgör Blågula Frågor något av ett undantag. Tidskriften Salt - som också diskuterar massmedia i konspirativa termer - upplät våren 2000 plats åt ledarna för Blågula Frågor, som ondgjorde sig över den massmediala åsiktsdiktaturen.

I texten räknas en imponerande mängd massmedia och enskilda journalister upp. Bland dessa återfinns SSU-tidningen Tvärdrag, Björn Häger och Dagens Eko, TT-reportern Christina Kerpner, Skåndska Dagbladet, Radio Stockholm och journalisten Ossian Cantwell, Aftonbladets kulturskribent Mats Deland, frilansjournalisterna Anna-Lena Lodenius och Per Wikström, ABC-Nytt, Expressen, journalisten Christian Holmén, Christina Jutterström, Torbjörn Larsson, Dagens Nyheter och Arne Ruth, Expos förre chefredaktör Andreas Rsoenlund, Folkradion i P1, Ana Maria Narti i OBS Kulturkvarten, tidningen Mitt i Haninge, Nordvästra Skånes Tidningar, tidskrifterna Arena och Resumé, författaren Stéphane Bruchfeld, Metro, tidningen Journalisten och dess förre chefredaktör Bertolof Brännström, samt en rad politiker.

I sin artikel i Salt ondgör sig Blågula Frågor över att Juan Fonseca under en treårsperiod publicerats på DN dbatt vid 13 tillfällen, medan de själva inte fått utrymme någon enda gång. En rimlig förklaring kan vara att en svensk riksdagsman möjligen har något av intresse att säga, medan Blågula Frågor inte har något att tillföra debatten.

Blågula Frågor och liknande gruppers retorik kan möjligen tas med, tja, en nypa salt, men det sammanlagda intrycket av dessa gruppers propaganda är att den underblåser bilden av journalister som icke trovärdiga och odlar misstroende mot journalistiska bedömningar i massmedia."

 


BILDTEXT:
"Konspirationsteorier om massmedia handlar oftast om att massmedia 'döljer sanningen' eller gör sig skyldiga till landsförräderi av något slag. Tidningen Blågula Frågor beskriver massmedia som en
'ockupationsmakt', där journalister på DN, Expressen och TV4 utmålas som soldater."

 


 

Se vidare:

Vad är att hota?