SJF-handbok


"Tidningen Blågula Frågor ... gör anspråk på att vara en 'vänstertidning', rentav en 'antirasistisk tidning'."


Nja, i ett läge då vi ständigt av Larsson och hans gelikar anklagas för "högerextremism" kan det vara på sin plats med påpekanden om vår bakgrund. Vi som leder BgF har en vänsterbakgrund och bär alltjämt på värderingar som brukar associeras med att stå till "vänster".

Vår principiella hållning är dock att ta ställning till politiska frågor på sakliga grunder, utan fundamentalistiska låsningar. Det är i sig ovidkommande om en ståndpunkt förknippas med höger, mitten eller vänster.


Vad gäller det senare så är vi antirasister. Varför skulle det vara så orimligt? Här har vi ett tydligt exempel på den aktuella galenskapen i Sverige:

De som inte förmår se rasism när den drabbar etniska svenskar ifrågasätter antirasismen hos dem som i själva verket är de konsekventa antirasisterna!

Blågula Frågor tar avstånd från både främlingsfientlighet och svenskfientlighet, vi vänder oss mot våld oavsett vem som är förövare och vem som är offer.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan