SJF-handbok


"...intrycket av dessa gruppers propaganda är att den underblåser bilden av journalister som icke trovärdiga och odlar misstroende mot journalistiska bedömningar i massmedia."


Underblåser en "bild"... men stämmer den bilden eller inte?

Är journalister i verkligheten trovärdiga? Utgivningen av Larssons skrift i SJF-regi tyder knappast på att så är fallet!

Om bristande trovärdighet hos journalister är ett problem, då är det framförallt journalisterna själva som måste ta itu med den saken, genom att ändra sitt agerande.

Och som sagt - Birger Schlaug: "Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället."

Eller Janne Josefsson: "Vi journalister har svikit någonting oerhört vad det gäller flyktingpolitiken. ... Det är därför vi har dåligt förtroende. Vi har medvetet sagt 'det här ska inte fram', vi har dolt sanningen."


Blågula FRÅGOR, huvudsidan