SJF-handbok


"...ondgör sig Blågula Frågor över att Juan Fonseca under en treårsperiod publicerats på DN debatt vid 13 tillfällen, medan de själva inte fått utrymme någon enda gång"


Det är inte sant. Detta har aldrig varit vår poäng.

Vår poäng har varit att inga invandringskritiker överhuvudtaget fått komma fram - bara en åsiktsriktning har kunnat göra sig hörd. Detta har i slutändan drabbat DN:s läsare, som inte fått ta del av båda sidors argument.

Bilden av DN-Debatt-redaktören Mats Bergstrand som helt objektiv och sakligt kvalitetsfokuserad kan nog ifrågasättas.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan