SJF-handbok


"...hävdar att en massmedial konspiration arbetar för att föra det svenska folket bakom ljuset när det gäller flyktingpolitiken"


Har vi någonsin använt ordet "konspiration"? Nej, inte som något påstående.

Visst kan man förundra sig över svenska journalister går på led, förundra sig över hur våra massmedia kan uppvisa en så enad front, förundra sig över att det inte finns några avvikande röster i frågor som invandringspolitik och kriminalpolitik.

Men hur det mer exakt går till att uppnå denna kompakta likriktning har vi aldrig dristat oss att anföra teorier om, då vi saknar insyn bakom kulisserna.

Klart är att det inte handlar om bara ägarkoncentration och omsorg om anställning/karriär. Det handlar också om grupptryck och egna övertygelser.

Organsationer för journalistelever (och de rektorer som ansvarar för deras utbildning) går formligen in i väggen av politisk korrekthet. Även journalisternas egen fackliga organisation ställer upp, på drastiska åtgärder.

MEN ANTAG ändå att vi själva använde detta för Expo så viktiga ord. Antag att vi faktiskt påstod att det skulle förligga en "konspiration".

Det skulle ändå inte betyda att vi ägnade oss åt hot. Varför skulle det göra det?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan