SJF-handbok


"...arbetar hårt för att profilera sig som respektabla demokrater"


Ja, är inte det märkligt, att det ska behövas?

Varför skulle man inte kunna vara en "respektabel demokrat", även om man ser galenskaper i den förda invandringspolitiken och ger uttryck för sin uppfattning i denna fråga?

Vi som leder Blågula Frågor har varit politiskt aktiva alltsedan 60- och 70-talen, i olika frågor. Vi har hela tiden känt oss respekterade som goda demokrater. Det är först nu, när vi tar oss an detta ämne som vi ifrågasätts som människor.

Varför ska det vara så?


Blågula FRÅGOR, huvudsidan