SJF-handbok


"... antydningar om att massmedia går en anonym och landsförrädisk elits ärenden."


Mot bakgrund av de erfarenheter vi gör blir det svårt att inte ställa sig frågor om vilka det är som egentligen styr!

Varför bedriver den svenska regeringen och de sju partierna riksdagen en politik som så eftertryckligt strider mot svenska intressen?

Exemplen på hur man vill tränga undan det svenska språket och motverka en stabil nationalstat är ju otaliga.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan