SJF-handbok


"...styrs av den 'inflytelserika multikulturella lobbyn' eller av 'invandrarvänner',"


Det är knappast ett uttryck som vi använt, även om Stieg Larsson ger det intrycket genom sina citationstecken. Med vårt synsätt är det inget fel att vara "invandrarvän".

Vi betraktar oss själva som invandrarvänner. En klokare flyktingpolitik och en bättre kontrollerad invandring till Sverige ligger inte bara i etniska svenskars intresse. Det ligger också i de många skötsamma invandrarnas intresse.

Larssons formulering vittnar om fördomsfullhet.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan