SJF-handbok


"... påståenden om att svenska massmedia inte representerar den allmänna opinionen,"


Här har Stieg Larsson återigen svårigheter med nyanserna. Vi anser inte att massmedia ska "representera den allmänna opinionen" - snarare tvärtom!

I media ska obehagliga fakta fram, oavsett många redan känner till dem eller inte. Avvikande röster ska ges utrymme, många olika röster ska släppas fram. Den allmänna opinionen kan förändras och det är legitimt att försöka utsätta den för påverkan.

Det viktiga är att denna påverkan inte blir ensidig. Argument ska brytas mot argument - då får medborgarna en chans att bilda sig en självständig uppfattning.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan