SJF-handbok


" ---protesterar gruppen mot förekomsten av invandrare i Sverige..."


Blågula Frågor har naturligtvis aldrig protesterat mot "förekomsten av" invandrare i Sverige. BgF har aldrig varit mot invandring.

Vad vi vill är att invandringen ska ske i kontrollerade former och vara av en omfattning som möjliggör en fungerande integration. Den förda politiken ska ligga i fas med folkviljan.

Handlar det här från Larsson sida om ohederlighet eller om ett intellektuellt tillkortakommande? Illa är det, oavsett vilketdera som är fallet!


Blågula FRÅGOR, huvudsidan