SJF-handbok


"Nyckelargumentet är att 'invandringskritiker inte släpps fram'."


Vad vill Stieg Larsson ha sagt med detta?

Har vi rätt - är det just så?

Eller har vi fel - stämmer det inte?

Larsson påskiner att det skulle vara enligt det senare alternativet:

"I verkligheten ... finns det väl knappast någon fråga som är så grundligt genomdiskuterad i svensk politik som just invandrarfrågan."

Enligt en Sifomätning år 2000 anser 54 procent av svenskarna att Sverige tagit emot för många invandrare, ca 36 procent menar att det varit lagom och ca 10 procent tycker att Sverige bör ta emot fler invandrare.

Den diskussion som Larsson hänvisar till har förts mellan de 36 procenten och de 10 procenten, där de senare disponerat 90% av debattutrymmet.

De 54 procenten - alltså den åsiktsriktning som representerar majoriteten - har helt lämnats utanför, bortsett från insändarsidorna.

Bakom detta ligger en medveten strategi - kritiker får inte "legimineras" (vilket anses ske om de tillåts vara med i den "seriösa" debatten).


Blågula FRÅGOR, huvudsidan