SJF-handbok


"BGF krävde vid tidpunkten stopp för asylinvandring"


Det stämmer, att Blågula Frågor efter den enorma ökningen av antalet PUT åt asylsökande 1993-94 krävde en paus i den fortsatta asylinvandringen. Samtidigt kände vi en vånda och var kluvna på denna punkt. Vi ville helst slå vakt om asylinstitutionen, för de verkligt skyddsbehövandes skull.

Med facit i hand kan konstateras att bara en mycket liten del av alla asylsökande som fått PUT under 90-talet varit skyddsbehövande.

Asylmissbruket har varit omfattande och nu ifrågasätts asylinstitutionen i både Storbritannien och i Danmark.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan