SJF-handbok


"...Blågula Frågor beskriver massmedia som en 'ockupationsmakt',"


Ja, det gör vi.

Jämför Sverige med våra grannländer! Är det inte en kontrast, som stämmer till eftertanke? Såväl Danmark som Norge har haft en väsentligt mindre invandring än Sverige, ändå har protesterna där kunna göra sig hörda på ett sätt som inte gäller hos oss. För att inte tala om Finland, som konsekvent haft en mycket återhållsam linje.

Vore det inte för denna ockupationsmakt i Sverige skulle vi för länge sedan haft minst ett nationellt-demokratiskt parti i vår riksdag. Då skulle politiken på viktiga områden ha vridits mot mer av sunt förnuft och ett bättre tillvaratagande av svenska intressen.

Vi skulle också ha ett mer civiliserat samtalsklimat i Sverige.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan