SJF-handbok


"...att dessa använder sin makt till att 'censurera invandringskritiker'."


"Censur" är inte ett väl valt ord i sammanhanget.

Det ligger i sakens natur att en tidning inte kan publicera alla inkomna bidrag. Både av utrymmesskäl och för att garantera en viss kvalitetsnivå måste det ske en gallring.

Ordet "censur" antyder att man gått in i enskilda artiklar och strukit i texten. Sådana fall har också förekommit, men det tillhör ovanligheterna.

Huvudproblemet är att man överhuvudtaget inte tar in artiklar från invandringskritiker - bara en åsiktsriktning släpps fram.

Unga journalister vill överhuvudtaget inte veta av andra än dem som tänker som de själva.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan