SJF-handbok


"...blir konspirationsteorierna av nödvändighet luddiga"


Vi erkänner: vi har inte formulerat några teorier om hur styrningen mer exakt fungerar.

Men så mycket står klart, att vi inte känner igen oss i Larssons formulering: "...svepande formuleringar om 'korrumperade politiker' eller 'maktfullkomliga myndighetspersoner'." I invandringspolitiken ges gång på gång exempel på hur det är media som föser både politiker och byråkrater framför sig.

Centralt är alltså vad som styr media.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan