Artikel, insänd till tidskriften Journalisten den 16/11 -00:


Vad är att hota?

"ÖVERLEVA DEADLINE - handbok för hotade journalister". Så lyder titeln på en bok är skriven av Stieg Larsson/Expo och utgiven av Journalistförbundet, år 2000.

Anslaget i inledningen är "Minst 662 journalister har dödats i tjänsten under 1990-talet. Det visar siffror från IFJ, Internationella journalistfederationen... I Sverige har hoten mot journalister, i synnerhet från rasistiska och högerextrema grupper, ökat sedan 1980-talet..."

I boken nämns inte bara nazististiska grupperingar, grupper som framfört hot eller grupper som på något sätt kan misstänkas vara delaktiga i våldsdåd. Nej, där nämns även Blågula Frågor, Fri Information, Salt och Sverigedemokraterna. Det finns knappast någon gruppering, kritisk till den förda invandringspolitiken, som inte tas med i denna "handbok för hotade journalister".

Då frågar man sig: finns det i Sverige inga organiserade invandringskritiker som är demokratiskt rumsrena, som inte ägnar sig åt att hota journalister? Om det är så illa, då vore väl hög tid att nu starta en sådan organisation - här gapar i så fall ett politiskt tomrum!

 


Sanningen är naturligtvis att t ex Blågula Frågor på intet sätt hotar några journalister. Självklart - det är förnedrande att ens behöva påpeka! Vi har tvärtom gripit varje tillfälle, från starten 1994, att till 100% oreserverat ta avstånd från sådana hot. Det vet Stieg Larsson, och det kan envar som läser våra texter konstatera.

Nu kan Larsson möjligen hävda att han i sin text inte påstår att vi skulle ägna oss åt hot. Må så vara, men bara att omnämnas i en bok som denna och tillägnas 2-3 sidor har ju avsedd effekt.

Effekten är att en hotbild mot oss byggs upp. Denna bok är därvidlag inte det första exemplet.

I skriften Euronat var Stieg Larsson inne på samma spår. Blågula Frågor hade manat fp-ledningen att "ta sig an" sin kommunpolitiker John Glas, med anledning av dennes ohederliga sätt att föra debatt. Genom tekniken av beskära citat fick Larsson detta att låta som ett hot från BgF:s sida.

Utgivningen av Expo saboterades våren 1996 av högerextremister - i varje fall var det så saken presenterades i media. I Expo nr 3/96, som spreds i miljonupplaga med Aftonbladet och Expressen, var sedan Blågula Frågor en huvudsaklig måltavla. Det intryck läsarna gavs var naturligtvis att BgF kunnat stå bakom hoten.

 


Vad föranleder Stieg Larsson att nämna Blågula Frågor i denna "handbok"? Det har alltså inget att göra med att vi skulle platsa i ett sådant hotsammanhang. Larssons egentliga anledning är att han vill försöka komma åt invandringskritiker, och i synnerhet den "farligaste" formen av sådan kritiker. "Farligast" är just de motståndare som är demokratiskt oförvitliga och som inte hotar någon fysiskt. De som istället "hotar" genom att ha starka argument i sakfrågan.

Detta kan Larsson knappast tillstå. Han måste hitta en annan anledning att ta med oss, en förevändning. Vilken blir då hans förevändning?

Nyckelordet heter "konspiration":

"Några av de invandrarfientliga grupperna har specialiserat sig på en variant av den massmediala konspirationen, som gör gällande att massmedia 'censurerar' röster som är kritiska i debatten om invandring."

Vi aldrig använt ordet "konspiration" på det sätt som Larsson gör gällande, vi har bara konstaterat ett uppenbart faktum: invandringskritiker har inte släppts fram i media på lika villkor med invandringsförespråkare. Bakom detta ligger ett gemensamt synsätt på redaktionerna om att inte "legitimera" kritikerna. Det är också en anda, i vilken nya journalister drillas.

Larsson fortsätter:

"Det ska noteras att högerextrema grupper sällan eller aldrig gör någon skillnad på de enskilda tidningarnas politiska färg. Alla massmedia, vare sig de är konservativa, liberala eller vänster, behandlas med samma konspirativa fientlighet."

"...det sammanlagda intrycket av dessa gruppers propaganda är att den underblåser bilden av journalister som icke trovärdiga och odlar misstroende mot journalistiska bedömningar i massmedia."

Även om allt detta skulle vara sant, på vad sätt betyder det att vi skulle hota några journalister? Blir det till ett hot redan att misstro någon eller några, redan att framföra någon form av kritik?

Vad blir i så fall konsekvensen av ett sådant synsätt?

- Får någon kritisera journalister?

- Får vi invandringskritiker kritisera någon?

Blågula Frågor är för övrigt inte ensamt om sin kritiska syn på svenska journalisters agerande:

Så här skrev Birger Schlaug i boken "Svarta oliver och gröna drömmar":"Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället."

Så här sade Janne Josefsson, i TV-programmet "På din sida": "Vi journalister har svikit någonting oerhört vad det gäller flyktingpolitiken. ... Det är därför vi har dåligt förtroende. Vi har medvetet sagt 'det här ska inte fram', vi har dolt sanningen."

Så här skrev Bertholof Brännström, tidigare redaktör för Journalisten, i en ledare nyligen: "...nog stämmer det till eftertanke, när maktutredning efter maktutredning, forskarrapporter .. doktorsavhandling... - när alla dessa granskningar av den tredje statsmakten, leder till samma slutsats: Medierna och journalisterna är snarare en fara, än en tillgång för demokratin."

I höstas presenterades en forskningsrapport (Jesper Rönnbäck på Mitthögskolan) som visar att förtroendet för journalister är lågt. Endast 13 procent av medborgarna tror att journalister alltid bemödar sig med att vara korrekta. Bland journalister skriver knappt hälften under på att deras kolleger har den ambitionen.

Till och med journalister i allmänhet är alltså skeptiska till journalister! Innebär det att journalister hotar journalister?

En oseriös fråga? Vad ska då sägas om detta alster av Stieg Larsson, utgivet av Svenska Journalistförbundet?

 


AVSLUTNINGSVIS vill vi bara konstatera hur Stieg Larssons journalisthandbok rymmer ett skolexempel på politisk korrekthet:

"...Blågula Frågor ... helt korrekt omnämndes som en 'främlingsfientlig grupp'. BGF ... hävdade att invandrare orsakar HIV-spridning, disciplinproblem i skolorna, narkotikahandel och ökad våldsbrottslighet, etc." 1)

Var det som vi påtalade- att invandringen ökade dessa problem - sant eller falskt ? Den aspekten blir för Stieg Larsson ovidkommande. Vad vi sade lät otrevligt - det räcker för att vi ska ha komprometterat oss.

De som tänker i sådana banor sitter, menar vi, instängda i ett mentalt fängelse. Går dessa tankegångar hem hos journalister i allmänhet, då är det illa!

 

Jan Milld Anders Sundholm

 

 Se vidare:

SJF-handbok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Men är det inte allvarligt om man påstår detta om invandrare i allmänhet, får man verkligen generalisera på det viset? Nej, det får man inte. Och det har Blågula Frågor heller inte gjort. Det är bara Stieg Larsson som skarvar.